Platser per politisk grupp och land: 1999–2004 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet enligt land
Land Antal platser Platser
Belgien 6 5 5 7 2 25
Danmark 1 3 6 1 1 4 16
Finland 5 3 5 2 1 16
Frankrike 20 22 9 11 13 5 6 1 87
Grekland 9 9 7 25
Irland 5 1 1 2 6 15
Italien 34 17 7 2 6 9 11 1 87
Luxemburg 2 2 1 1 6
Nederländerna 9 6 8 4 1 3 31
Portugal 9 12 2 2 25
Spanien 28 24 3 4 4 1 64
Storbritannien 37 30 10 6 3 1 87
Sverige 7 6 4 2 3 22
Tyskland 53 33 7 6 99
Österrike 7 7 2 5 21
Europeiska unionen 232 180 50 48 42 31 18 16 9 626

Platser per politisk grupp och land: 1999–2004 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning för vald politisk grupp i Europaparlamentet enligt land
Land Totalt antal platser