Platser per politisk grupp och land: 1999–2004 Utgående parlament

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet enligt land
Land Antal platser Platser
Belgien 5 6 5 6 3 25
Cypern 2 1 1 2 6
Danmark 1 2 6 3 1 3 16
Estland 2 1 2 1 6
Finland 5 3 5 1 2 16
Frankrike 21 18 1 15 9 4 9 10 87
Grekland 9 9 7 25
Irland 5 1 1 2 6 15
Italien 34 16 8 6 2 10 11 87
Lettland 5 1 2 1 9
Litauen 3 5 5 13
Luxemburg 2 2 1 1 6
Malta 3 2 5
Nederländerna 9 6 8 1 4 3 31
Polen 13 27 4 10 54
Portugal 9 12 2 2 25
Slovakien 7 2 1 1 1 2 14
Slovenien 3 1 3 7
Spanien 28 24 2 4 5 1 64
Storbritannien 37 29 11 6 3 1 87
Sverige 7 6 4 3 2 22
Tjeckien 13 7 1 3 24
Tyskland 53 35 7 4 99
Ungern 12 10 2 24
Österrike 7 6 2 6 21
Europeiska unionen 295 232 67 55 47 30 18 44 788

Platser per politisk grupp och land: 1999–2004 Utgående parlament

Fördelning för vald politisk grupp i Europaparlamentet enligt land
Land Totalt antal platser