Platser per politisk grupp och land: 2014–2019 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet enligt land
Land Antal platser Platser
Belgien 4 4 4 6 2 1 21
Bulgarien 7 4 2 4 17
Cypern 2 2 2 6
Danmark 1 3 4 3 1 1 13
Estland 1 1 3 1 6
Finland 3 2 2 4 1 1 13
Frankrike 20 13 7 4 6 1 23 74
Grekland 5 4 1 6 5 21
Irland 4 1 1 1 4 11
Italien 17 31 3 17 5 73
Kroatien 5 2 1 2 1 11
Lettland 4 1 1 1 1 8
Litauen 2 2 1 3 1 2 11
Luxemburg 3 1 1 1 6
Malta 3 3 6
Nederländerna 5 3 2 7 3 2 4 26
Polen 23 5 19 4 51
Portugal 7 8 2 4 21
Rumänien 15 16 1 32
Slovakien 6 4 2 1 13
Slovenien 5 1 1 1 8
Spanien 17 14 8 11 4 54
Storbritannien 20 20 1 1 6 24 1 73
Sverige 4 6 3 1 4 2 20
Tjeckien 7 4 2 4 3 1 21
Tyskland 34 27 8 4 8 13 2 96
Ungern 12 4 2 3 21
Österrike 5 5 1 3 4 18
Europeiska unionen 221 191 70 67 52 50 48 52 751

Platser per politisk grupp och land: 2014–2019 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning för vald politisk grupp i Europaparlamentet enligt land
Land Totalt antal platser