Platser per politisk grupp och land: 2014–2019 Utgående parlament

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet enligt land
Land Antal platser Platser
Belgien 4 4 4 6 2 1 21
Bulgarien 7 4 2 4 17
Cypern 1 2 1 2 6
Danmark 1 3 3 3 1 1 1 13
Estland 1 1 3 1 6
Finland 3 2 2 4 1 1 13
Frankrike 20 12 7 5 6 6 15 3 74
Grekland 5 4 1 6 5 21
Irland 4 1 1 1 4 11
Italien 12 31 5 1 3 1 14 6 73
Kroatien 5 2 1 2 1 11
Lettland 4 1 1 1 1 8
Litauen 3 2 1 3 1 1 11
Luxemburg 3 1 1 1 6
Malta 3 3 6
Nederländerna 5 3 2 7 3 2 4 26
Polen 22 5 19 1 2 2 51
Portugal 8 8 1 4 21
Rumänien 13 13 2 3 1 32
Slovakien 6 4 3 13
Slovenien 5 1 1 1 8
Spanien 17 14 8 10 5 54
Storbritannien 2 18 19 1 1 6 18 3 3 71
Sverige 4 6 2 3 1 4 20
Tjeckien 7 4 2 4 3 1 21
Tyskland 34 27 6 4 8 13 1 1 2 96
Ungern 12 4 2 3 21
Österrike 5 5 1 3 4 18
Europeiska unionen 216 185 77 69 52 52 42 36 20 749

Platser per politisk grupp och land: 2014–2019 Utgående parlament

Fördelning för vald politisk grupp i Europaparlamentet enligt land
Land Totalt antal platser