Europaparlamentet: 1979–1984 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser % av platser
S - Socialistgruppen 112 27,32 %
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 108 26,34 %
ED - Gruppen Europeiska demokrater 63 15,37 %
COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner 44 10,73 %
L - Liberala och demokratiska gruppen 40 9,76 %
DEP - Gruppen Europeiska progressiva demokrater 22 5,37 %
CDI - Gruppen för teknisk samordning och försvar av oberoende grupper och ledamöter 11 2,68 %
NI - Grupplösa 10 2,44 %

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild