Europaparlamentet: 1979–1984 Utgående parlament

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser % av platser
S - Socialistgruppen 124 28,57 %
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 117 26,96 %
ED - Gruppen Europeiska demokrater 63 14,52 %
COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner 48 11,06 %
L - Liberala och demokratiska gruppen 38 8,76 %
DEP - Gruppen Europeiska progressiva demokrater 22 5,07 %
CDI - Gruppen för teknisk samordning och försvar av oberoende grupper och ledamöter 12 2,76 %
NI - Grupplösa 10 2,30 %

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild