Europaparlamentet: 1984–1989 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser % av platser
S - Socialistgruppen 130 29,95 %
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 110 25,35 %
ED - Gruppen Europeiska demokrater 50 11,52 %
COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner 41 9,45 %
L - Liberala och demokratiska gruppen 31 7,14 %
RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 29 6,68 %
ARC - Regnbågsgruppen: Sammanslutningen av Gröna alternativa europeiska länkar, Agelev-Ecolo, Danska folkrörelsen mot medlemskap i Europeiska gemenskapen Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 20 4,61 %
DR - Gruppen Europeiska högern 16 3,69 %
NI - Grupplösa 7 1,61 %

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild