Europaparlamentet: 1984–1989 Utgående parlament

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser % av platser
S - Socialistgruppen 166 32,05 %
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 113 21,81 %
ED - Gruppen Europeiska demokrater 66 12,74 %
COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner 48 9,27 %
L - Liberala och demokratiska gruppen 45 8,69 %
RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 30 5,79 %
ARC - Regnbågsgruppen: Sammanslutningen av Gröna alternativa europeiska länkar, Agelev-Ecolo, Danska folkrörelsen mot medlemskap i Europeiska gemenskapen Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 20 3,86 %
DR - Gruppen Europeiska högern 16 3,09 %
NI - Grupplösa 14 2,70 %

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild