Europaparlamentet: 1989–1994 Utgående parlament

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser % av platser
S - Socialistgruppen 198 38,22 %
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 162 31,27 %
LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen 45 8,69 %
V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet 27 5,21 %
RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 20 3,86 %
ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 14 2,70 %
CG - Enad vänster 13 2,51 %
DR - Europeiska högerns tekniska grupp 12 2,32 %
NI - Grupplösa 27 5,21 %

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild