Europaparlamentet: 1999–2004 Utgående parlament

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser % av platser
EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 295 37,44 %
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 232 29,44 %
ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 67 8,50 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 55 6,98 %
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 47 5,96 %
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa 30 3,81 %
EDD - Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa 18 2,28 %
NI - Grupplösa 44 5,58 %

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild