Europaparlamentet: 2004–2009 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser % av platser
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 268 36,61 %
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 200 27,32 %
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 88 12,02 %
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 42 5,74 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 41 5,60 %
IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati 37 5,05 %
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa 27 3,69 %
NI - Grupplösa 29 3,96 %

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild