Europaparlamentet: 2004–2009 Utgående parlament

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser % av platser
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 288 36,69 %
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 218 27,77 %
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 100 12,74 %
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa 44 5,61 %
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 43 5,48 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 40 5,10 %
IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati 22 2,80 %
NI - Grupplösa 30 3,82 %

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild