Europaparlamentet: 2009–2014 Utgående parlament

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser % av platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 273 35,73 %
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 195 25,52 %
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 83 10,86 %
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 57 7,46 %
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 57 7,46 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 35 4,58 %
EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa 31 4,06 %
NI - Grupplösa 33 4,32 %

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild