Europeiska unionen

Europaparlamentet: 1984–1989 Utgående parlament

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser % av platser
S - Socialistgruppen 166 32,05 %
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 113 21,81 %
ED - Gruppen Europeiska demokrater 66 12,74 %
COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner 48 9,27 %
L - Liberala och demokratiska gruppen 45 8,69 %
RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 30 5,79 %
ARC - Regnbågsgruppen: Sammanslutningen av Gröna alternativa europeiska länkar, Agelev-Ecolo, Danska folkrörelsen mot medlemskap i Europeiska gemenskapen Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 20 3,86 %
DR - Gruppen Europeiska högern 16 3,09 %
NI - Grupplösa 14 2,70 %

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-08 - 12:11
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Konstituerande plenarsammanträde

Könsfördelning för ledamöter enligt år
Europeiska unionen
År Kvinnor Män
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %
2019-10-22 - 11:30
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Slutliga resultat

Valdeltagande i EU per år, i procent
År Europeiska unionen
2004 45,47 %
2009 42,97 %
2014 42,61 %
2019 50,66 %