Europeiska unionen

Europaparlamentet: 1989–1994 Utgående parlament

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser % av platser
S - Socialistgruppen 198 38,22 %
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 162 31,27 %
LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen 45 8,69 %
V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet 27 5,21 %
RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 20 3,86 %
ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 14 2,70 %
CG - Enad vänster 13 2,51 %
DR - Europeiska högerns tekniska grupp 12 2,32 %
NI - Grupplösa 27 5,21 %

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-08 - 12:11
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Konstituerande plenarsammanträde

Könsfördelning för ledamöter enligt år
Europeiska unionen
År Kvinnor Män
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %
2019-10-22 - 11:30
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Slutliga resultat

Valdeltagande i EU per år, i procent
År Europeiska unionen
2004 45,47 %
2009 42,97 %
2014 42,61 %
2019 50,66 %