Europeiska unionen

Europaparlamentet: 2004–2009 Utgående parlament

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser % av platser
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 288 36,69 %
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 218 27,77 %
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 100 12,74 %
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa 44 5,61 %
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 43 5,48 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 40 5,10 %
IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati 22 2,80 %
NI - Grupplösa 30 3,82 %

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-08 - 12:11
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Konstituerande plenarsammanträde

Könsfördelning för ledamöter enligt år
Europeiska unionen
År Kvinnor Män
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %
2019-10-22 - 11:30
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Slutliga resultat

Valdeltagande i EU per år, i procent
År Europeiska unionen
2004 45,47 %
2009 42,97 %
2014 42,61 %
2019 50,66 %