Europeiska unionen

Europaparlamentet: 2009–2014 Utgående parlament

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser % av platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 273 35,73 %
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 195 25,52 %
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 83 10,86 %
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 57 7,46 %
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 57 7,46 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 35 4,58 %
EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa 31 4,06 %
NI - Grupplösa 33 4,32 %

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-08 - 12:11
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Konstituerande plenarsammanträde

Könsfördelning för ledamöter enligt år
Europeiska unionen
År Kvinnor Män
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %
2019-10-22 - 11:30
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Slutliga resultat

Valdeltagande i EU per år, i procent
År Europeiska unionen
2004 45,47 %
2009 42,97 %
2014 42,61 %
2019 50,66 %