Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Zoeken naar een beeldfragment uit de plenaire vergadering

 
02-07-2019 Alle zittingsperiodes
 
 
 
 

Opening van de vergadering

09:00 / 09:00 - 16-01-2020
 
Huidige spreker
Ewa KOPACZ Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) Polen
 
 
Ondervoorzitter
  • Europees Parlement
Lid
  • Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
  • Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
Plaatsvervanger
  • Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
  • Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
  • Commissie ontwikkelingssamenwerking