skip to content
 
 
Euroopa Parlamendi istung, oktoober 2019
Euroopa Parlamendi istung, oktoober 2019
 

Euroopa Parlamendi Eesti büroo jagab teavet Euroopa Parlamendi kohta, aitab kaasa Euroopa Parlamendi tegevuse kajastamisele Eesti meedias, on abiks ajakirjanikele parlamendi istungite külastamisel ning seminaridel osalemisel, aitab kontakteeruda Euroopa Parlamendi liikmetega, teeb koostööd koolide ja muude õppeasutustega Euroopa Parlamendi tutvustamiseks.

Samuti annab büroo teavet Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi hoonete külastamisvõimaluste kohta ning tutvustab Euroopa Parlamendis töötamise ja praktikal viibimise võimalusi

 

 
 .

Uudised

Taasterahastu loomine on „ajalooline otsus“, ent eelarvekokkulepe seab ohtu ELi pikaajalised eesmärgid nagu rohepöörde ja digitaalarengu tegevuskava, leiavad Euroopa Parlamendi liikmed.
Neljapäeval kl 10:30 arutavad Euroopa Parlamendi liikmed komisjoni presidendi von der Leyeni ja ülemkogu eesistuja Micheliga ELi riigi- ja valitsusjuhtide tippkohtumise tulemusi.
Suurem osa vastanutest (56%) leiab, et ELil peaks olema rohkem rahalisi vahendeid pandeemia tagajärgedega toimetulekuks.
ELi rahvatervise strateegiat käsitlevas resolutsioonis rõhutab Euroopa Parlament, et koroonakriisi järel vajab EL tugevamaid hoobasid tervishoiukriisidega tegelemiseks.
Parlamendi hinnangul peab Euroopa Komisjon vaatama üle oma suunised ja toetama eelkõige neid energiaprojekte, mis on kooskõlas roheleppe eesmärkide ja kliimaneutraalsusega.
Kuna Euroopas kasutatakse üha rohkem taastuvenergiat, esitas Euroopa Parlament ettepanekud uute energia salvestamise lahenduste kohta.
rohkem