skip to content
 
 
 

Euroopa Parlamendi Eesti büroo jagab teavet Euroopa Parlamendi kohta, aitab kaasa Euroopa Parlamendi tegevuse kajastamisele Eesti meedias, on abiks ajakirjanikele parlamendi istungite külastamisel ning seminaridel osalemisel, aitab kontakteeruda Euroopa Parlamendi liikmetega, teeb koostööd koolide ja muude õppeasutustega Euroopa Parlamendi tutvustamiseks.

Samuti annab büroo teavet Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi hoonete külastamisvõimaluste kohta ning tutvustab Euroopa Parlamendis töötamise ja praktikal viibimise võimalusi

 

 
 .

Uudised

Täna valiti Urmas Paet Euroopa Parlamendi väliskomisjoni (AFET) aseesimeheks.
Täna valiti Andrus Ansip Euroopa Parlamendi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni (IMCO) aseesimeheks.
Pikaajaline eelarve ja ELi omavahendid. Õigusriigi olukord. ELi 2021. aasta eelarve. InvestEU. ELi ja Hiina kaitstud päritoluga toodete kokkulepe. COVID-19 ja ELi väärtused. 
2020. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhinna saab Valgevene demokraatlik opositsioon, teatas Euroopa Parlamendi president David Sassoli.
Euroopa Parlamendi liikmed võtsid kolmapäeval 602 poolthäälega vastu soovitused ELi-Valgevene suhete ümberhindamiseks, mis toetavad tugevalt Valgevene demokraatlikku opositsiooni.
Parlament võttis teisipäeva õhtul vastu tehisintellekti reguleerimise ettepanekud, mille eesmärk on edendada innovatsiooni, panna paika eetikanormid ja suurendada usaldust tehnoloogia vastu.
Parlament nõuab tulevikku suunatud eeskirju digiteenuste, sealhulgas veebiplatvormide ja veebiturgude haldamiseks. Samuti on vaja siduvaid reegleid ebaseadusliku veebisisuga võitlemiseks.
rohkem