skip to content
 
 
Euroopa Parlamendi istung, oktoober 2019
Euroopa Parlamendi istung, oktoober 2019
 

Euroopa Parlamendi Eesti büroo jagab teavet Euroopa Parlamendi kohta, aitab kaasa Euroopa Parlamendi tegevuse kajastamisele Eesti meedias, on abiks ajakirjanikele parlamendi istungite külastamisel ning seminaridel osalemisel, aitab kontakteeruda Euroopa Parlamendi liikmetega, teeb koostööd koolide ja muude õppeasutustega Euroopa Parlamendi tutvustamiseks.

Samuti annab büroo teavet Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi hoonete külastamisvõimaluste kohta ning tutvustab Euroopa Parlamendis töötamise ja praktikal viibimise võimalusi

 

 
 .

Uudised

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tutvustas Euroopa Parlamendi täiskogul 750 miljardi euro suurust taastumisfondi ning ELi pikaajalist eelarvekava.
Kümnest kodanikust kuus pole rahul ELi liikmesriikide vahelise puuduliku solidaarsusega, selgub värskest uuringust.
Arvestades käesoleva aasta eriolukorda on Euroopa Parlament otsustanud pikendada Euroopa Kodaniku auhinnale kandideerimise ja kandidaatide esitamise tähtaega juuni lõpuni.
Erakorraline täiskogu: Euroopa Komisjoni president esitab majanduse elavdamise paketi
Lisaks tavapärasele seadusandlikule tegevusele, pakub Euroopa Parlament koroonakriisi ajal tuge Brüsseli, Strasbourgi ja Luxembourgi kohalikele võimudele.
Tänavu peetakse noorteüritus EYE veebis, et kaasata noori arutellu ekspertide, aktivistide, arvamusliidrite ja seadusandjatega. Keskne teema on ELi roll COVID-19 kriisis.
Parlamendiliikmed rõhutavad uues resolutsioonis, et ELi järgmine pikaajaline eelarve ja majanduse elavdamise kava peavad keskenduma inimeste aitamisele.
rohkem