skip to content
 
 
Euroopa Parlamendi istung, oktoober 2019
Euroopa Parlamendi istung, oktoober 2019
 

Euroopa Parlamendi Eesti büroo jagab teavet Euroopa Parlamendi kohta, aitab kaasa Euroopa Parlamendi tegevuse kajastamisele Eesti meedias, on abiks ajakirjanikele parlamendi istungite külastamisel ning seminaridel osalemisel, aitab kontakteeruda Euroopa Parlamendi liikmetega, teeb koostööd koolide ja muude õppeasutustega Euroopa Parlamendi tutvustamiseks.

Samuti annab büroo teavet Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi hoonete külastamisvõimaluste kohta ning tutvustab Euroopa Parlamendis töötamise ja praktikal viibimise võimalusi

 

 
 .

Uudised

Lisaks tavapärasele seadusandlikule tegevusele, pakub Euroopa Parlament koroonakriisi ajal tuge Brüsseli, Strasbourgi ja Luxembourgi kohalikele võimudele.
Tänavu peetakse noorteüritus EYE veebis, et kaasata noori arutellu ekspertide, aktivistide, arvamusliidrite ja seadusandjatega. Keskne teema on ELi roll COVID-19 kriisis.
Parlamendiliikmed rõhutavad uues resolutsioonis, et ELi järgmine pikaajaline eelarve ja majanduse elavdamise kava peavad keskenduma inimeste aitamisele.
Parlamendiliikmed arutavad täna pärastlõunal Euroopa Komisjoni asepresidendi Schinase ja ELi eesistujariigi Horvaatiaga, kuidas kõige paremini toetada COVID-19 vaktsiinide väljatöötamist.
Euroopa Parlament arutab nutitelefoni rakenduste kasutamist pandeemia leviku ohjamisel ning käsitleb isikuandmete ja eraelu puutumatusega seotud riske.
Euroopa Parlamendi saadikud leiavad, et praegune tervisekriis kohustab ELi veelgi tõsisemalt valmistuma olukorraks, kus järgmine ELi pikaajaline eelarve ei jõustu 1. jaanuaril 2021.
Euroopa Parlament arutab Euroopa Ülemkogu videokonverentsi tulemusi ning taastamiskava sidumist ELi järgmise pikaajalise eelarvega.
rohkem