skip to content
 
 
EP usher
EP usher
 

Andres Tarand

Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni (PSE) liige
Kuuluvus komisjonidesse ja delegatsioonidesse:

Liige:

- Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
- Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks
- Kliimamuutuste ajutine komisjon

Asendusliige:

- Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
- Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks

 

Kodulehekülg: www.atarand.ee
e-mail: andres.tarand@europarl.europa.eu
Loe lisaks:

siit