skip to content
 
 
EP usher
EP usher
 

Marianne Mikko

Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni (PSE) liige
Kuuluvus delegatsioonidesse ja komisjonidesse:

Liige:

- Kultuuri- ja hariduskomisjon
- Kalanduskomisjon
- Moldova delegatsiooni juht

Asendusliige:

- Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
- Delegatsioon Lõuna-Aasia riikide ja Lõuna-Aasia Regionaalse Koostöö Assotsiatsiooniga (SAARC) suhtlemiseks

 

Kodulehekülg: www.mariannemikko.ee
marianne.mikko@europarl.europa.eu