skip to content
 
 
EP usher
EP usher
 

Siiri Oviir

Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni (ALDE) juhatuse liige
Kuuluvus komisjonidesse ja delegatsioonidesse:

Liige:

- Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
- Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
- Delegatsioon ELi-Armeenia, ELi-Aserbaidžaani ja ELi-Gruusia koostöökomisjonides

Asendusliige:

- Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
- Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

 

siiri.oviir@europarl.europa.eu

Loe lisaks:

Details on Europarl website...