skip to content
 
 
EP usher
EP usher
 

Toomas Savi

Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni (ALDE) juhatuse liige
Kuuluvus komisjonidesse ja delegatsioonidesse:

Liige:

- Arengukomisjon
- Kanadaga suhtlemiseks loodud delegatsiooni aseesimees

Asendusliige:

- Regionaalarengu komisjon
- Kaitse ja julgeoleku allkomisjon
- Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees

 

e-mail: toomas.savi@europarl.europa.eu
Loe lisaks:

siit