skip to content
 
 
EP usher
EP usher
 

Tunne Kelam

Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsiooni (EPP-ED) juhatuse liige
Kuuluvus komisjonidesse ja delegatsioonidesse

Liige:

- Regionaalarengukomisjon
- Kaitse ja julgeoleku allkomisjon
- Delegatsioon ELi-Venemaa koostöökomisjonis

Asendusliige:

- Väliskomisjon
- LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise uurimise ajutine komisjon

 

Kodulehekülg: www.kelam.ee
tunne.kelam@europarl.europa.eu