skip to content
 
 
EP usher
EP usher
 

Tunne Kelam

Tunne KelamEuroopa Parlamendi liige 2009-2014
Tunne Kelam

Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) fraktsioon, juhatuse liige

Kuuluvus komisjonidesse ja delegatsioonidesse

Liige:
- Väliskomisjon
- Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
- Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Asendusliige:
- Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
- Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks
- Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks

 

www.kelam.ee
tunne.kelam@europarl.europa.eu

Tunne Kelami isikuandmed ja tegevus parlamendis