skip to content
 
 
EP usher
EP usher
 
05/06/2019

Eesti saadikud 2014-2019

Euroopa Parlamendi valimised toimusid kõigis 28 Euroopa Liidu liikmesriigis 22.-25. mail 2014. Eestis toimusid valimised pühapäeval, 25. mail. 5. juunil registreeris Vabariigi Valimiskomisjon oma koosolekul Euroopa Parlamendi liikmed:

Marju Lauristin (Sotsiaaldemokraatlik Erakond),
Tunne-Väldo Kelam (Erakond Isamaa ja Res Publica Liit),
Yana Toom (Eesti Keskerakond),
Andrus Ansip (Eesti Reformierakond),
Kaja Kallas (Eesti Reformierakond),
Indrek Tarand (üksikkandidaat).

Andrus Ansipi volitused lõppesid 1. novembril 2014 Euroopa Komisjoni asepresidendiks määramisega. Tema asemel sai 3. novembril 2014 Euroopa Parlamendi liikmeks Urmas Paet.

Marju Lauristini volitused lõppesid 6. novembril 2017. Tema asemel sai Euroopa Parlamendi liikmeks Ivari Padar.

Kaja Kallase volitused lõppesid 5. septembril 2018. Tema asemel sai Euroopa Parlamendi liikmeks Igor Gräzin.

Ivari Padari volitused lõppesid 4. aprillil 2019. Tema asemel sai  Euroopa Parlamendi liikmeks Hannes Hanso.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus
Euroopa Parlamendi valimised 2014
Euroopa Parlamendi valimise seadus

photo Urmas Paet
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon
Valimisringkond: Üleriigiline valimisringkond
Erakondlik kuuluvus: Eesti Reformirakond

Komisjon :
Liige:
Eelarvekomisjon
Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees
Delegatsioon ELi–Kasahstani, ELi–Kõrgõzstani ja ELi–Usbekistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Tadžikistani, Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Asendusliige:
Väliskomisjon
Regionaalarengukomisjon
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks
Delegatsioon Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks

European Parliament
Altiero Spinelli 08F153
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Brussels
BELGIUM

+32(0)2 28 45930 (Brüssel); +33(0)3 88 1 75930 (Strasbourg)
urmas.paet@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/129073/URMAS_PAET_home.html

photo Igor Gräzin
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon
Valimisringkond: Üleriigiline valimisringkond
Erakondlik kuuluvus: Eesti Reformirakond

Komisjon :
Liige:
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Asendusliige:
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

European Parliament
Altiero Spinelli 08G153
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Brussels
BELGIUM

+32(0)2 28 45479 (Brüssel), +33(0)3 88 1 75479 (Strasbourg)
igor.grazin@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/193879/IGOR_GRAZIN_home.html

photo Tunne Kelam
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
Valimisringkond: Üleriigiline valimisringkond
Erakondlik kuuluvus: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Komisjon :
Liige:
Väliskomisjon
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Asendusliige:
Regionaalarengukomisjon
Delegatsioon ELi – endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi parlamentaarses ühiskomisjonis

European Parliament
Altiero Spinelli 14E254
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Brussels
BELGIUM

+32 2 28 45279 (Brüssel); +33 3 88 75279 (Strasbourg)
+32(0)2 28 49279 (Brüssel); +33(0)3 88 1 79279 (Strasbourg)
tunne.kelam@europarl.europa.eu
www.kelam.ee
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/28424/TUNNE_KELAM_home.html

photo Hannes Hanso

photo Indrek Tarand
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
Valimisringkond: Üleriigiline valimisringkond
Erakondlik kuuluvus: Üksikkandidaat

Komisjon :
Aseesimees
Eelarvekontrollikomisjon

Liige
Eelarvekomisjon
Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Asendusliige
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon

European Parliament
Altiero Spinelli 06F374
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Brussels
BELGIUM

+32 2 28 45401 (Brüssel); +33 3 88 75401 (Strasbourg)
+32 2 28 45401 (Brüssel); +33 3 88 75401 (Strasbourg)
indrek.tarand@europarl.europa.eu
www.tarand.ee
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/97136/INDREK_TARAND_home.html

photo Yana Toom
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon
Valimisringkond: Üleriigiline valimisringkond
Erakondlik kuuluvus: Eesti Keskerakond

Komisjon :
Liige:
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Kultuuri- ja hariduskomisjon
Petitsioonikomisjon
Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis

Asendusliige:
Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

European Parliament
Altiero Spinelli 08G146
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Brussels
BELGIUM

+32(0)2 28 45581 (Brüssel); +33(0)3 88 1 75581 (Strasbourg)
+32(0)2 28 45581 (Brüssel); +33(0)3 88 1 75581 (Strasbourg)
yana.toom@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/124700/YANA_TOOM_home.html