skip to content
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Euroopa Ülemkogu

Euroopa Ülemkogu määratleb ELi poliitilise suuna ja kesksed eesmärgid. Ülemkogu ei toimi seadusandjana.

Euroopa Ülemkogu koosneb liikmesriikide riigipeadest või valitsusjuhtidest koos ülemkogu eesistuja ja komisjoni presidendiga.

Euroopa Ülemkogu tuleb kokku kaks korda poole aasta jooksul oma eesistuja kutsel.

Euroopa Ülemkogu valib oma eesistuja kvalifitseeritud häälttenamusega kahe ja poole aasta pikkuseks ametiajaks; teda võib ühe korra tagasi valida.

Herman Van Rompuy on Euroopa Ülemkogu eesistuja alates 1. detsembrist 2009.

Euroopa Ülemkogu eesistuja:
- juhatab ja suunab ülemkogu tööd,
- tagab ülemkogu töö ettevalmistamise ja järjepidevuse,
- püüab kaasa aidata ühtekuuluvuse ja konsensuse saavutamisele Euroopa Ülemkogus,
- esitab pärast iga Euroopa Ülemkogu istungit Euroopa Parlamendile aruande.

Euroopa Ülemkogu
Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy veebileht