skip to content
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Mitu fraktsiooni on Euroopa Parlamendis?

Ehkki Euroopa Parlamendi liikmed valitakse liikmesriikides, ei jaotu nad parlamendisaalis liikmesriikide järgi, vaid moodustuvad fraktsioone vastavalt poliitilistele veendumustele.

Fraktsioonide moodustamine algab parlamendi esimesel istungil pärast valimisi. Parlamendi kodukorra kohaselt on iseseisva fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 liiget, kes on valitud vähemalt veerandist liikmesriikidest. Praegu on Euroopa Parlamendis seitse fraktsiooni ning hulk sõltumatuid liikmeid.

Seitsmes fraktsioonis on esindatud rohkem kui 100 liikmesriikide parteid. Koos Euroopa Parlamendi presidendiga moodustavad fraktsioonide esimehed nn esimeeste konverentsi, mis muu hulgas vastutab Euroopa Parlamendi päevakorra koostamise eest.

Fraktsioonid

PPE/DE Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

PSE Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis  

ADLE/ALDE Euroopa demokraatide ja liberaalide liidu fraktsioon

VERTS/ALE Roheliste/ Euroopa Vabaliidu fraktsioon

ECR Euroopa Konservatiivid ja Reformistid

GUE/NGL Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete/Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon

EFD Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon

NI Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Euroopa Parlamendi koduleht
 .
Parlamendisaadikute jaotumine fraktsioonidesse
 .
Veebileht, mis juhatab fraktsioonide kodulehtedele
 .
12/01/2010