skip to content
 
 
EP trükised
EP trükised
 

ELi institutsioonid

Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides moodustavad riigi toimimise süsteemi parlament, õiguskantsler, valitsus, ministeeriumid ja mõnel pool ka kuningakoda. Euroopa Liidu koostöö mõistmiseks tuleb samal viisil vaadelda ELi institutsioone ja nende vastassuhteid. ELi koostööd iseloomustab eelkõige institutsioonide koostoime ja rollijaotus ühisotsuste tegemisel.

ELi koostöö üheks põhijooneks, mis eristab seda ühendust teistest rahvusvahelise koostöö vormidest on asjaolu, et ELil on hulk liikmesriikidest sõltumatuid institutsioone, mis võtavad vastu otsuseid, mis on liikmesriikidele ja nende kodanikele siduvad. Igal institutsioonil on ELi otsustusprotsessis oma roll ning ELi  seadused ja otsused valmivad erinevate institutsioonide põhjalikus koostöös.

EL`i peamised institutsioonid on Euroopa Parlament, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Liidu Nõukogu (ministrite nõukogu), Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Kohus, Euroopa Keskpank ja Kontrollikoda. Teised olulised asutused on Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee Liidu nõuandvad organid), Euroopa Investeerimispank, Euroopa Euroopa ombudsman. Nende asutuste ülesehituse ja ülesannete lühiülevaade antakse allpool, küsimuste osas aga kirjeldatakse üksikasjalikult iga institutsiooniga seotud konkreetseid teemasid.