skip to content
 
 
 

Hanked

Vastavalt Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavale finantsmäärusele korraldab Euroopa Parlament kaupade ja teenuste ostmiseks hanke.

Euroopa Parlamendi käimasolevad hanked

Hanketeade: Belgia-Brüssel: Maksimaalselt 10 eraldi ja individuaalset teenuste raamlepingut samadel tingimustel asutuseväliste eksperditeadmiste tagamiseks rahandus- ja majandusküsimustes

Euroopa Parlament kavatseb sõlmida mitmekordse teenuste raamlepingu samadel tingimustel asutuseväliste eksperditeadmiste tagamiseks. Mitmekordne teenuste raamleping koosneb maksimaalselt kümnest eraldi teenuste raamlepingust, mis on sõlmitud iga üksikettevõtjaga või ettevõtjate rühmitusega samadel tingimustel. Kavandatava teenuste raamlepingu eesmärk on toetada Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni (ECON) tööd. ECON soovib, et sõltumatud eksperdid annaksid nõu raha- ja majanduspoliitika küsimuste valdkonnas peamiselt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Keskpanga vahelise rahandusalase dialoogi kontekstis. Sõltumatu eksperdi nõuanne palutakse esitada infotunni ettekande ja/või suulise tutvustuse vormis.

Hanketeade: Maksimaalselt 10 eraldi ja individuaalset teenuste raamlepingut samadel tingimustel asutuseväliste eksperditeadmiste tagamiseks rahandus- ja majandusküsimustes 2019/S 153-375826