skip to content
 
 
 

Külastused

Euroopa Parlamendi töö tutvustamiseks pakub Euroopa Parlament mitmeid õppekülastusi.

Õppekülastuste eesmärk on võimaldada kodanikel uurida sügavuti Euroopa integratsiooniga seotud valdkondi Euroopa Parlamendi raamatukogudes või arhiivides dokumentidega tutvudes, Euroopa Parlamendi liikmete või asjaomaste ametnikega suheldes.
Õppekülastuste maksimaalne kestus on üks kuu.

Õppekülastust sooviv isik peab esitama avalduse personali peadirektoraadi pädevale ametiisikule, kes kontrollib kandideerija vastuvõtmise võimalikkust Euroopa Parlamendi asjaomastes teenistustes või organites ja teavitab otsusest avalduse esitanud isikut.

Euroopa Parlament ei hüvita külastajatele mingeid külastusega seotud kulusid.

Lisateabe saamiseks või õppekülastusele registreerumiseks võtke ühendust Euroopa Parlamendiga:

European Parliament
Traineeships Office
KAD 02C008
L - 2929 LUXEMBOURG
tel +352 / 43 00 248 82
E-mail:  stages@europarl.europa.eu