skip to content
 
 
 

Brüssel

Parlamentarium

Avastage Euroopa Parlamendi külastajatekeskus!

Kaasaskantavad multimeediagiidid viivad külastajad Euroopa Parlamendi töö keskmesse, andes ülevaate Euroopa integratsioonist, Euroopa Parlamendi tööst ja parlamendiliikmete tegevusest praeguste mureküsimuste lahendamisel. Parlamentarium on oma olemuselt dünaamiline ja interaktiivne ning sellega saab tutvuda kõikides Euroopa Liidu 24 ametlikus keeles.

Üksikisikud
Üksikkülastajatele pakub Euroopa Parlament multimeediagiidiga külastusi ning osaistungjärkude ajal ka võimalust külastada parlamendi istungit.

Multimeediagiidiga külastused parlamendi istungisaali toimuvad esmaspäevast neljapäevani kell 10.00 ja 15.00 ning reedeti ainult kell 10.00.
Euroopa Parlamendi osaistungjärgu ajal Brüsselis külastusi ei toimu.
Riigipühade ja asutusesiseste vabade päevade ajal külastusi ei toimu.
Külastused on tasuta ja viiakse läbi kõikides ELi ametlikes keeltes.
Külastust ei ole võimalik ette tellida.

Kui soovite osaleda multimeediagiidiga külastusel:

tulge 15 minutit enne külastuse algust külastajate sissepääsu juurde, registreerimiseks võtke kaasa pass, ID-kaart või juhiluba.

Kui soovite külastada Euroopa Parlamendi istungit:

tulge istungi ajal külastajate sissepääsu juurde, registreerimiseks võtke kaasa pass, ID-kaart või juhiluba. Ühetunnisele istungi külastusele on piiratud arv kohti. Külastajad peavad olema vähemalt 14 aastat vanad.

Grupid
Teabekülastusel võib osaleda 20-45 inimest. Vastava soovi avaldamisel võib erandkorras vastu võtta ka suuremaid gruppe.
Külastused kestavad üks kuni kaks tundi ja sisaldavad Euroopa Parlamendi rolli ja tegevuse üldist tutvustust, mille viib läbi parlamendi ametnik. Sellele võib järgneda arutelu mõne Euroopa Parlamendi liikmega, kui parlamendi töö seda võimaldab.
Euroopa Parlamendi istungite ajal saavad grupid parlamendi arutelusid jälgida vahetult külastajate rõdult.
Taotluste suure arvu tõttu soovitame esitada külastuse taotlus kaks kuni kolm kuud varem.

Külastuse päeval:
peaks grupp saabuma 15 minutit enne külastuse algust külastajate sissepääsu juurde, iga külastaja peaks kaasa võtma passi, ID-kaardi või juhiloa.

Riigipühade ja asutusesiseste vabade päevade ajal külastusi ei toimu.
Külastajad peavad olema vähemalt 14 aastat vanad.
Külastused on tasuta.
Külastused toimuvad enamuses ELi ametlikest keeltest. Puuduvad keeled tulevad kasutusele lähiajal.

Külastuse taotlemiseks võtke ühendust külastuste ja seminaride üksuse Eesti sektoriga:
kontaktisik Jana Jalvi-Robertson
e-mail: jana.jalvi@europarl.europa.eu
telefon: +32 2 28 31212

Postiaadress:
Visits and Seminars Unit
PHS 01C095
Rue Wiertz/iertzstraat 60
B-1047 Brussels

Parlamentarium
Külastuse taotlemise elektrooniline vorm