skip to content
 
 
 
19/03/2020

Euroopa Parlamendi noorteüritus EYE2020 lükkub edasi

 .

Seoses koroonaviiruse COVID-19 epideemilise puhanguga ning tulenevalt Prantsuse ametivõimude otsusest keelata üle 1000 osalejaga rahvaüritused otsustas Euroopa Parlament 29.-30. maiks kavandatud Euroopa Parlamendi noorteürituse European Youth Event 2020 (EYE2020) edasi lükata.

Lõpliku otsuse ürituse toimumiskuupäeva osas teeb Euroopa Parlamendi juhtkond ning see tehakse teatavaks esimesel võimalusel. Ühtlasi lisame peatselt siia lehele täiendava teabe EYE 2020 ürituse edasilükkamisega seonduvate praktiliste küsimuste kohta.

 .
 

Euroopa Parlamendi noorteüritus EYE2020

Euroopa noorteüritus EYE (European Youth Event), mis toob kogu Euroopa Liidust ja mujalt kokku tuhandeid noori vanuses 16 kuni 30 aastat, toimub iga kahe aasta järel  Euroopa Parlamendi kodulinnas Strasbourgis, võimaldades neil jagada ja kujundada oma ideid Euroopa tuleviku kohta.

Rohkem infot EYE2020 kohta leiab ürituse kodulehel. 

Kokkuvõtliku ülevaate eelmisel, 2018. aastal toimunud EYE2018 üritusest leiab Euroopa Parlamendi Eesti büroo kodulehel.

 .
 

Mis ajani on EYE2020 üritus edasi lükatud? Ürituse uus toimumisaeg sõltub viirusepuhangu kestvusest ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooni ning Prantsusmaa tervisekaitseasutuste hinnangust epideemia levikule. Lõpliku otsuse ürituse toimumisaja osas teeb Euroopa Parlamendi juhatus ning hetkel ei ole täpset kuupäeva veel kindlaks määratud.

Kas registreerunud osalejad saavad taotleda sõidu- ja majutuskulude hüvitamist? Euroopa Parlament ei hüvita ürituse edasilükkumisest tingitud sõidu- ja majutuskulu. Juhul kui olete üritusega seoses juba teinud kulutusi majutusele ning transpordile, siis palume nende broneeringute tühistamise ning osalise või täieliku hüvitamise küsimuses pöörduda pileti müünud või majutuse broneerinud transpordiettevõtte, majutusasutuse, reisibüroo või kindlustusettevõtte poole.    

Kas Euroopa Parlamendi poolse sõidukulude hüvitamise kinnituse saanud osalejad saavad taotleda sõidu- ja majutuskulude hüvitamist? Juhul kui olete üritusega seoses juba teinud kulutusi majutusele ning transpordile, siis palume broneeringute tühistamiseks pöörduda pileti müünud või majutuse broneerinud transpordiettevõtte, majutusasutuse, reisibüroo või kindlustusettevõtte poole. Tekkinud kulutuste hüvitamise osas võtavad ürituse korraldajad Teiega eraldi ühendust.    

Kas registreeritud osalejad peavad oma registreeringu tühistama? Kõigil registreeritud osalejatel on võimalik uuel ajal toimuval EYE2020 üritusel osaleda. Peale EYE2020 ürituse uue toimumisaja selgumist võetakse registreerunud osalejatega sel teemal eraldi ühendust.

Kas edasilükatud EYE2020 ürituse programm jääb samaks? Edasilükatud EYE2020 ürituse uus programm kinnitatakse peale ürituse toimumisaja selgumist. 

Loodetavasti leidsite ülaltoodud infost vastuse oma küsimustele. Juhul kui Teil on ürituse edasilükkamisega seoses täiendavaid küsimusi, siis saate need edastada otse EYE2020 korraldustiimile: eye@ep.europa.eu või võtta ühendust EYE abiliiniga.