skip to content
 
 
Euroscola-logo
Euroscola-logo
 
29/09/2020

EUROSCOLA

Euroscola on Euroopa Parlamendi noorteprogramm, mis on mõeldud gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste õpilastele vanuses 16-19 eluaastat.

Euroscola programmi valitakse koolid konkursi alusel. Konkursid toimuvad 2 korda aastas, sügisel ja kevadel. Euroscola programmist saavad osa võtta need koolid, mis pole viimase 2 aasta jooksul Euroscolast osa võtnud. Euroscola toimub Euroopa Parlamendi hoonetes Strasbourgis Prantsusmaal, ürituse töökeelteks on inglise, saksa ja prantsuse keel. Aasta jooksul toimub kümmekond või enam Euroscolat.

Euroscola 20.01.2012Euroscola Strasbourgis
Euroscola@Euroopa Parlament

Euroscola päeva käigus saavad umbes 500 erinevatest Euroopa riikidest pärit õpilast "mängida" läbi ühe päeva Euroopa Parlamendi istungitesaalis.
Hommikupoolikul võtavad sõna Euroopa Parlamendi ametnikud, kes tutvustavad parlamendi toimimist ning vastavad küsimustele.
Pärastlõunal jagunevad õpilased eelnevalt kokku lepitud teemadega tegelevatesse töörühmadesse.

2019/2020. a teemad on: 

- Keskkond ja taastuvenergia. Kuidas soodustada kestlikku arengut?
- Julgeolek ja inimõigused. Kas inimõigusi võib julgeolekukaalutlustel piirata?
- Noored ning alkohol ja uimastid. Kas alkoholi- ja uimastitarbimist saab vältida?
- Euroopa tulevik. Milline peaks olema Euroopa tulevik?
- Ränne ja integratsioon. Mida peaks Euroopa tegema rände ja integratsiooni küsimuses?
- Noorte tööhõive. Noorte tööhõive kui Euroopa tõsiseid probleeme.

Iga grupp ("parlamendi komisjon") töötab välja "seaduseelnõu" ning tutvustab seda nn "täiskogu istungil".
Lisaks istungjärgu läbimängimisele toimub päeva jooksul ka Euroopa Liidu ajaloo ja Euroopa kultuuride aineline mälumäng.

 

NB Muudatused 26. septembri seisuga

Sarnaselt teistele üritustele on ka Euroscola pidanud kohanema Covid-19 pandeemia tingimustega. Arvesse võttes asjaolu, et tavapärane reisimine Euroopas on vähemalt kuni selle aasta lõpuni oluliselt raskendatud, tegid korraldajad otsuse ära jätta kõik kuni aasta lõpuni Strasbourgis toimuma pidanud Euroscola üritused, asendades need kahe veebipõhise Euroscola üritusega.

Euroscola ametlik koduleht: www.europarl.europa.eu/euroscola Euroscola Facebooki lehekülg: www.facebook.com/euroscola

 
Euroscolat tutvustav video