skip to content
 
 
robot
robot
 

Simulatsioonimäng "Euroopa Parlament"

Simulatsioonimäng aitab õpilastes äratada huvi ühiskonnas toimuva vastu ning mõista mida teevad, kuidas toimivad ja milleks üldse eksisteerivad demokraatlikel alustel tegutsevad Euroopa asutused. Simulatsioonimäng tutvustab Euroopa Parlamenti, kirjeldab selle toimimist ning annab ülevaate Euroopa Liidu seadusloomeprotsessi erinevatest etappidest.

Simulatsioonimänge viime läbi koostöös Targa Töö Ühing MTÜ-ga. Rohkem infot simulatsioonimängude kohta ning läbiviijate kontaktid leiab siit: http://civitta.epsim.eu/

Tallinna Muusikakeskkool simulatsioonimängul 11. aprillil 2018
Tallinna Muusikakeskkool simulatsioonimängul 11. aprillil 2018
 .

Õppematerjalide kogumik "Europe@School"

Prezi esitlus - teine moodul
Prezi esitlus - kolmas moodul
Prezi esitlus - neljas moodul
Veebiviktoriin Kahooti formaadis
Veebipõhine hääletusvahend Mentimeter (õpetaja käsiraamatu lk 57-58)

Euroopa Liidu teemaline õpinurk Euroopa Komisjoni kodulehel

ELi mängud ja viktoriinid

Ülevaade seni läbi viidud simulatsioonimängudest