skip to content
20/12/2017

Uudiskiri 101/2017 20.12.2017

Sel korral uudiskirjas: Karl Suure Euroopa noorteauhinna konkurss 2018 ning ajaloo-ja ühiskonnaõpetuse õpetajad Strasbourgis.

Karl Suure Euroopa noorteauhinna konkurss 2018

Algas kandideerimine 2018. aasta Karl Suure Euroopa noorteauhinnale. Konkursile esitatavad projektid peaksid edendama vastastikust mõistmist Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil ning toetama ühtse Euroopa identiteedi kujunemist. Tähtaeg on 29. jaanuar!

Karl Suure Euroopa noorteauhinna konkursile võivad esitada projekte 16–30-aastased noored igast ELi liikmesriigist. Konkursile esitatud projektid peavad olema alanud ja lõppenud ajavahemikus 1. jaanuar 2017 kuni 29. jaanuar 2018 või kestma.

Projekte võib esitada üksi või – eelistatavalt – rühmana. Projektid peaksid edendama vastastikust mõistmist Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil, toetama ühtse Euroopa identiteedi kujunemist ja integratsiooni, näitama eeskuju Euroopas elavatele noortele ja tooma konkreetseid näiteid ühtse kogukonnana elavatest eurooplastest.

Varasemad võitjad on saanud auhinna selliste projektide eest nagu noortevahetus või spordi-, kunsti- ja kultuurivaldkonna üritused. Tegemist võib olla ka internetiprojektidega, millel on Euroopa mõõde.

Vastavalt žürii otsusele valiti eelmisel aastal Eestist esitatud projektidest võitjaks "Lets break the ice with traditions", mille korraldasid MTÜ Maidla Noored. Võiduprojekt oli noortevahetuse programm, kus osales Eestist ja Ungarist kokku 22 noort, fokusseerudes kahe erineva riigi kultuuripärandile, nende sarnasustele ja erinevustele. Kultuuripärand ja vanad traditsioonid ei ole kuigi populaarne noorte seas, mistõttu seati eesmärgiks neid populariseerida ja väärtustada. Projekti käigus noored panid kokku etenduse, mis sisaldas osi nii Eesti kui Ungari folkloorist. Ettekanne toimus Viru Folgil, ühel suuremal Eesti folkfestivalil. Noored õppisid projekti käigus üksteise kultuuri - laule, tantse, jutustusi, traditsioone - tundma. Lisaks kuidas töötada efektiivselt meeskonnana, kuidas esineda enesekindlalt, kuidas teha koostööd erineva kultuuritaustaga inimestega ja kuidas õppida üksteistelt.

Parim projekt saab auhinnaks 7500 eurot, paremuselt teine projekt 5000 eurot ja kolmas 2500 eurot. Auhinnaga kaasneb kõigile kolmele Euroopa tasandi laureaadile kutse külastada Euroopa Parlamenti Brüsselis või Strasbourgis.

28 riigi tasandi võitja esindajad (üks iga projekti kohta) kutsutakse mitmepäevasele külaskäigule Aachenisse. Seal osalevad nad mitmesugustel üritustel, sealhulgas noorteauhinna üleandmise tseremoonial, mis toimub alati kaks päeva enne taevaminemispüha, mil antakse üle mainekas Karl Suure auhind.

Auhinnad kolmele parimale projektile annavad üle Euroopa Parlamendi president ja Aachenis asuva Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutuse esindajad.

Võiduprojekte kajastatakse laialdaselt ka Euroopa Parlamendi ja sihtasutuse meediakanalites. Kõigil rahvusliku vooru võitjatel tekib võimalus kohtuda Saksamaal, Aachenis teiste noortega kõikjalt Euroopast ning jagada oma arusaama Euroopast Euroopa juhtide ees. See on võimalus panna alus pikaajalistele sõprussuhetele noorte mõttekaaslastega!

http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/et/introduction.html

#charlemagneyouthprize #karlsuur #ECYP2018

Ühiskonnaõpetuse- ja ajalooõpetajate õppereis Euroopa Parlamenti

11.-15. detsembrini toimus Eesti koolide ühiskonnaõpetuse- ja ajalooõpetajate õppereis Euroopa Liidu institutsioonidesse, mille käigus tutvuti põhjalikult Euroopa Liidu asutuste tööga. Kohtuti meie diplomaatide, Eestist valitud Euroopa Parlamendi saadikute ning Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Nõukogu kõrgete ametnikega. 

Reisi peamine eesmärk oli tutvuda põhjalikumalt Euroopa Parlamendi tööga. Külastati Euroopa Parlamendi selle aasta viimast istungit, mille raames toimus migratsiooni-teemaline arutelu saadikute ning Euroopa Komisjoni volinik D. Avramopoulose vahel. Seejärel kuulati Vabariigi Valitsuse esindaja Matti Maasikase ettekannet Eesti ELi Nõukogu eesistumise vahepealsete tulemuste kohta. 

Kohtumisel Eestist valitud EP liikmete Tunne Kelami ning Urmas Paetiga käsitleti Euroopa Liidu peamisi probleeme nagu säästev areng, rändekriis ja julgeolek, noorte tööhõive jpm. Euroopa Parlamendi tööga seotud üksikasju tutvustas info- ja visiitide osakonna ametnik Henry Wasung.

Külastati ka alles sel suvel oma uksed avanud Parlamentariumi. Tutvuti interaktiivsete multimeediavahenditega, mis annavad ülevaadet Euroopa parlamendist ja teistest EL-i institutsioonidest ning näitavad, kuidas valmivad poliitilised otsused, mis mõjutavad meie kõigi igapäevaelu. 

Euroopa Inimõiguste Kohtu tööd tutvustas selle II. sektsiooni aseesimees prof. J. Laffranque. 

Euroopa Nõukogu peahoones vaatasid õpetajad tutvustavat filmi organisatsiooni tööst ning vesteldi EN Parlamentaarse Assamblee info- ja pressiosakonna töötaja ning Eesti Alalise esinduse asejuhi Kärt Juhasooga.

Tagasisides rõhutati, et taolistelt üritustelt osavõtt laiendab tohutult õpetajate silmaringi ning võimaldab neil veelgi rohkem pühenduda sellele, et meie õpilastest sirguksid vastutusrikkad eurooplased ning aktiivsed kodanikuühiskonna liikmed.

Kokku võttis õppereisist osa 40 õpetajat ja õpilast kolmekümnest koolist üle kogu Eesti. 

Õppereis toimus Euroopa Parlamendi kutsel ja raha toel ning selle korraldas ning tagasiside saatis Tallinna Kesklinna vene gümnaasiumi ja Juudi kooli õpetaja Dmitri Rõbakov – programmi „EP Ambassador School” eestvedaja Tallinnas.

Soovime rahulikku jõuluaega ja meeleolukat aastavahetust kõigile uudiskirja lugejatele!