skip to content
13/06/2018

Uudiskiri 106/2018 13.06.2018

Sel korral uudiskirjas: Euroscola "Päranditegijate" konkursi tulemused, Euroopa Parlamendi ristsõna, Parlament kiitis heaks droonide ohutuseeskirjad.

Euroscola "Päranditegijate" konkursi tulemused

 

9. mail Vabaduse väljakul toimunud Euroopa Päeval avalikustati Euroopa kultuuripärandiaasta raames toimunud Päranditegijate konkursi võitjad. Töid hinnati kolmes vanuseastmes, auhinnareisi Strasbourgi pälvisid Kose Gümnaasiumi 10. ja 11. klassi noored, Võru Gümnaasiumi õpilasesindus ja Narva Gümnaasiumi õpilasesindus.

„Hindasime töid jutustatud loo kaasakiskuvuse põhjal, samuti vaatasime kui mitmekülgselt töös pärandobjekti ajalugu tutvustati. Oluline oli ka jutustatud loo jagatavus ning uudne lähenemine objektile,“ selgitas Päranditegijate konkursi peakorraldaja Madle Lippus Muinsuskaitseametist.

Päranditegijate konkursile laekus kokku 43 tööd, mida hinnati kolmes vanuseklassis: algkool, põhikool ja keskkool. Vanuseklasside vahel jagunesid tööd järgnevalt: 2 tööd esitati algkooli, 17 põhikooli ja 24 keskkooli kategoorias. Töid esitati koolidest üle Eesti.

Vanusekategoorias 10.-12. klass võitis esikoha Kose Gümnaasiumi 10. ja 11. klassi video Viikingiaja aaretest.

„See töö sai kõige kõrgemad punktid, sest lugu oli jutustatud hoogsalt ja kaasahaaravalt. Osavalt oli omavahel põimitud ajalooline info ning selle ilmestamiseks lavastatud lugu,“ ütles Madle Lippus.  „Videost paistis välja, et lisaks uutele teadmistele ajaloos andis video tegemine noortele võimaluse ka loominguliseks eneseväljenduseks ja pakkus suurt rõõmu kõigile osalistele.“

Teise koha võitis Võru Gümnaasiumi õpilasesinduse video oma kooli ajaloost. Kolmanda koha pälvis Narva Gümnaasiumi õpilasesinduse video Kreenholmi manufaktuurist.

Nii esimese, teise kui kolmanda koha võitjad 10.-12. klassi vanusekategoorias said auhinnaks ekskursiooni tervele klassile Strasbourgi Euroopa Parlamenti.

Lisaks otsustas žürii 10.-12. klassi vanusekategoorias eraldi ära märkida järgmised esitatud tööd:

1. Kohila Gümnaasiumi 11. klassi helindatud Muinasjutt Kuusiku talu ajaloost

2. Tallinna Ühisgümnaasiumi videolugu Patarei vanglast

3. Tallinna Juudi kooli 11. klass videolugu kultuuripärandi ja looduspärandi omavahelisest põimumisest

4. Lasnamäe Vene Gümnaasiumi 10. A klassi lugu Jaan Koortist

Vaata Päranditegijate konkursi nominentide töid siit: https://www.parandiaasta.ee/paranditegijad/

Euroopa kultuuripärandiaasta raames toimunud Päranditegijate konkursi eesmärgiks oli kutsuda noori üles  jäädvustama oma kodukoha kultuuripärandit.

Päranditegijate konkursi korraldas Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 raames Muinsuskaitseamet koostöös Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse, Euroopa Parlamendi infobürooga Eestis,  Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi ja Pärandivaderite algatusega.

Päranditegijate konkurss kuulub Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 sündmuste sekka. Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 eesmärgiks on innustada noori väärtustama ainelist kultuuripärandit ja vaimset kultuuripärandit edasi kandma. Loe rohkem Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 kohta www.parandiaasta.ee.

Konkursi kohta loe lähemalt:

https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/uudised/kolm-klassitait-noori-soidab-paranditegijate-konkursi-voitjatena-auhinnareisile-strasbourgi

Euroopa Parlamendi ristsõna

Kas teadsid, et lisaks poliitiliste otsuste langetamisele toetab Euroopa Parlament kultuuri- ja noorteprojekte ja seisab inimõiguste eest? Selle suve Facebooki ristsõnas küsime koos Arko Oleskiga parlamendi ja tema liikmete tegemiste kohta. Vasta küsimustele ja saad teada, milline oluline sündmus toimub Euroopas nüüd juba vähem kui aasta pärast. Kõikide vastajate vahel loosime 9. juulil paari juhtmeta kõrvaklappe, lisaks iga nädal EP meeneid. #EP2019

Ristsõna leiad Euroopa Parlamendi Büroo Facebooki lehelt bit.ly/Europarlament

 

Parlament kiitis heaks droonide ohutuseeskirjad

Teisipäeval kiitis parlament heaks ELi Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel 2017. aasta novembris saavutatud kokkuleppe, millega kehtestatakse uued ELi tasandi ohutuseeskirjad droonidele. Seni on valdava osa droonide kohta kehtinud vaid riiklikud eeskirjad.

Uute eeskirjade kohaselt tuleb droonid projekteerida ja konstrueerida nii, et neid kasutades ei seata ohtu inimesi või teisi õhusõidukeid. Sõltuvalt droonide riskiastmest, mis on seotud näiteks nende kaalu või lennuks kasutatava piirkonnaga, peab osa neist olema varustatud täiendavate ohutust puudutavate funktsioonidega, mis lubavad näiteks automaatset maandumist või võimaldavad droonidel iseseisvalt vältida kokkupõrkeid teiste õhusõidukitega.

Kasutajad peavad suutma tagada droonide ohutuse ning peavad olema kursis kõikide nendele kehtivate reeglitega. See tähendab, et osa kasutajaid peab tulevikus läbima eraldi koolituse.

Selleks, et võimaldada tuvastada droonide kasutajaid, tuleb nad registreerida siseriiklikus registreerimissüsteemis. See nõue ei kehti kõige väiksemate droonide kasutajate puhul.

Parlamendis heaks kiidetud eeskirjade põhjal peab Euroopa Komisjon lähiajal välja töötama detailsemad juhised, mis puudutavad näiteks droonide maksimaalset lennukõrgust, sertifitseerimismenetlusi, registreerimis- ja koolitusnõudeid ja ohutust puudutavaid funktsioone.

Kaasaegsemad lennundusohutusreeglid

Lisaks droonidele ELi eeskirjade kehtestamisele kaasajastatakse tsiviillennunduse ELi eeskirju, muutes need paindlikumaks ja riskipõhiseks.

Muuhulgas tõhustatakse ka koostööd liikmesriikide ja ELi lennundusohutusameti vahel, et võimaldada paremat konfliktipiirkondade kohal toimuvate lendude riskide hindamist. Euroopa Komisjonil palutakse välja töötada standardid hättasattunud õhusõidukite pardasalvesti andmete reaalajas ülekandmiseks, et kiirendada reageerimist hädaolukordades.
Edasised sammud

Uued eeskirjad vajavad nüüd lõplikku heakskiitu ELi Nõukogu poolt.

http://www.europarl.europa.eu/estonia/et/uudised-ja-sundmused/uudised/uudised-2018/juuni-2018/pr-2018-juuni-03.html