skip to content
08/04/2019

Uudiskiri 113/2019 08.04.2019

Selles uudiskirjas: Euroopa Parlamendi Büroo Eestis kõiki koolinoori vanuses 14-19 osalema Euroopa Liidu teemalisel kahoodivõistlusel. Euroscola konkurss 2019 II poolaasta.

Euroscola konkurss 2019 II poolaasta

Kutsume 14-19 aastaseid koolinoori osalema Euroopa Liidu teemalisel kahoodivõistlusel, et proovile panna ELi teadmisi mängulisel ja põneval viisil. Kahoodivõistlusel osalemise tingimused:

  • võistlusel on kutsutud osalema 4-6 liikmelised koolinoorte tiimid üle kogu Eesti;
  • iga tiim koostab grupitööna Kahooti keskkonnas https://kahoot.com/ ühe Euroopa Liidu teemalise 15-20 küsimusega küsimustiku. Küsimused võiksid olla noori huvitavad, leidlikud, üllatavad, faktilised ning olla seotud kas ühe või mitme erineva Euroopa Liitu puudutava teemaga, näiteks haridus, noored, reisimine, keeled, ajalugu vms;
  • loodud võistlustööd on oodatud hiljemalt 30. aprilliks 2019 lingina (vastav link on leitav kahoodi üldinfo lehel vasakul pealkirja 'copy and share this playable link' all ning loodud kahoot peaks olema avalik) e-posti aadressile eptallinn@ep.europa.eu, pealkirjaga 'kahoodivõistlus';
  • Euroopa Parlamendi Büroo Eestis valib võistlusele laekunud kahootide seast välja 4-5 kõige leidlikumat ja huvipakkuvamat küsimustikku ning kutsub nende koostajad                          13. mail 2019 kl 15 Euroopa Liidu Maja infokeskuses (Laikmaa 15, Tallinn) toimuvale kahoodivõistlusele;
  • kahoodivõistlusel osalevad tiimid saavad võimaluse proovile panna üksteise teadmiseid omavalmistatud kahoote esitledes ning õigeid vastuseid ära arvates. Võistluse lõpuks selgitatakse välja ning tunnustatakse meenetega parimaid ELi tundjaid ning kahootide koostajaid.

Euroscola konkurss 2019 II poolaasta

Euroopa Parlamendi büroo koostöös Euroopa Komisjoni esindusega kuulutab välja Euroscola konkursi gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilastele Euroopa päeva korraldamiseks enda koolis. Konkursi võitjatel avaneb võimalus sõita 2019. aasta teises pooles Strasbourgi, Prantsusmaale ning osaleda Euroscola päeval.

Konkursil osalemise tingimused:
1. Euroopa päev korraldatakse ajavahemikus 6-12. mai 2019
2. Euroopa päeva kokkuvõte esitatakse .pdf formaadis (max 10MB) teksti ja piltidega hiljemalt 20. mail 2019 meiliaadressile konkurss-EP-Tallinn@europarl.europa.eu
Kokkuvõttele võib lisada videolingi korraldatud üritusele. Piltide ja video saatmisega antakse nende kasutamisõigus üle Euroopa Parlamendi büroole ja Euroopa Komisjoni esindusele ja kinnitatakse autoriõiguste olemasolu.
3. Euroopa päeva korraldajad on gümnaasiumi või kutseõppeasutuse õpilased vanuses 16-19 eluaastat.
4. Euroopa päeva üritusega kaasatakse teiste klasside õpilasi
5. Konkursil osalejad kajastavad igakülgselt Euroopa päeva üritust sotsiaalmeedias, kasutades teemaviiteid: #euroscola #euroopapäev
6. Žürii hindab Euroopa päeva korraldamisel õpilaste loomingulist ja harivat lähenemist Euroopa Liitu, selle riikide ja kultuuride mitmekülgset tutvustamist omanäoliselt ja noortele huvitaval moel.


Euroopa Päeva ürituse paremaks õnnestumiseks on võimalik kutsuda esinema välisministeeriumi, riigikantselei ja teiste igapäevaselt erinevate Euroopa Liidu teemadega tegelevate riigiasutuste ametnikke. Selleks tuleb oma soovist varakult teada Euroopa Komisjoni Esinduse kommunikatsiooninõunik Andreas Sepale andreas.sepp@ec.europa.eu, kes sõlmib vajalikud kokkulepped.

 

Euroopa päeva konkursi auhinnaks on 5 reisi Strasbourgi, Euroopa Parlamenti 20-24 õpilasele ning 2 õpetajale sügis-talvel 2019 ette antud kuupäevadel. Konkursi võidu puhul tuleb reis koolil endal organiseerida ning vajadusel tasuda. Euroscola reis kompenseeritakse vastavalt reeglitele peale Euroscola päeva Strasbourgis grupijuhile vastavalt kutsekirjas märgitule. Euroopa Parlament ei tee ettemakse. Reisihüvitis ühe reisija kohta on ca 480 eurot.


Euroscola konkursi tingimused: http://europarl.europa.eu/estonia/et/noored/euroscola.html
Konkursil osalemisest palume teada anda hiljemalt 3. maiks meiliaadressil jana.takel@europarl.europa.eu. Hea meelega jagame eelinfot teie poolt korraldatava Euroopa päeva ürituse kohta oma sotsiaalmeediakanalites. 

 

Kutsume kõiki osalema osalema Euroopa päeva tähistamisele Eesti linnades:
1. mail Paides
2. mail Pärnus
4. mail Haapsalus
7. mail Põlvas
8. mail Võrus
9. mail Tallinnas
10. mail Sillamäel
11. mail Valgas
12. mail Rakveres


Võtke meiega kindlasti ühendust kui teil on küsimusi seoses Euroscola ja Euroopa päevaga:
Jana Takel
Euroopa Parlamendi Büroo Eestis
tel 630 6965
jana.takel@europarl.europa.eu

www.europarl.ee

 

Andreas Sepp
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
tel 626 4425
andreas.sepp@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/estonia/