skip to content
17/03/2017

Uudiskiri 94/2017 17.03.2017

Sel korral uudiskirjas: Euroscola konkurss, praktika Euroopa Parlamendis, Karl Suure Euroopa noortekonkursi võitja

Euroscola konkurss 2017 II semester

 

Euroopa Parlament kuulutab välja Euroscola konkursi gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilastele vanuses 16-19 eluaastat. Konkursi võitjad (5 kooli) osalevad Euroscola projektis ja sõidavad 2017. a sügissemestril auhinnareisile Strasbourgi!

Konkursi tingimused:
Konkursil osalemiseks tuleb õpilastel korraldada oma koolis Euroopa päeva üritus ajavahemikus 1.-12. mai 2017.

Õpilased saavad ise valida, kuidas nad Euroopa päeva läbi viivad ja milliste tegevustega sisustavad. Näiteks võib Euroopa päeva raames tutvustada ELi liikmesriike, kutsuda esinema külalisi, tutvustada Eesti Euroopa Liidu eesistumist, korraldada viktoriine ja mänge.

Euroopa päeva üritust võib korraldada koostöös kohaliku Europe Direct võrgustikuga.

Toimud üritusest tuleb esitada Euroopa Parlamendi infobüroole kokkuvõte, milles ootame kirjeldust toimunud Euroopa Päevast ning fotosid ja/või videot, mis annaks ülevaate toimunust. Ülevaade tuleb saata hiljemalt 19. maiks 2017 aadressile konkurss-EP-Tallinn@europarl.europa.eu

Kõik Euroscola reisi võitnud kooligrupid peavad enne reisi toimumist osalema ka Euroopa Parlamendi simulatsioonimängus. Täpsem info EP infobüroost.

Konkursist saavad osa võtta koolid, mis ei ole viimase kahe aasta jooksul (alates 2015 septembrist) võitnud Euroscola auhinnareisi.

Reisile sõitva grupi suurus on 20-24 õpilast (sõitvate õpilaste arvu kinnitab EP infobüroo) + 2 õpetajat, õpilaste vanus 16 – 19 eluaastat.

Euroopa Parlament hüvitab võidu korral reisi Strasbourgi Euroscolale vastavalt Euroscola tingimustele. Orienteeruv reisihüvitis Eesti gruppidele on 480 eurot osaleja kohta. Euroscola võidureis toimub ajavahemikus oktoober-detsember 2017.Euroscola konkurssi ja noorteprojekti puudutavates küsimustes pöörduda Euroopa Parlamendi infobüroo poole eptallinn@europarl.europa.eu ja tel 630 6969.

 

Parlamenti praktikale: kandideerida saab kuni 15. aprillini!

Oled huvitatud erialasest kogemusest Euroopa asjades? Tahad panna end proovile rahvusvahelises institutsioonis? Tule Euroopa Parlamendi infobüroosse praktikale! Avaldusi saab esitada 15. aprillini.

Euroopa Parlamendi infobüroo Eestis pakub ülikoolilõpetanutele kaks korda aastas tasustatud praktika võimalust. Praktika eesmärk on täiendada õpingute käigus omandatud teadmisi ning tutvuda Euroopa Liidu ja eelkõige Euroopa Parlamendi tegevusega. Tasustatud praktika kestab viis kuud ning selle kestvust, algus- ega lõpuaega pole võimalik muuta. Praktikatasu on ligikaudu 1000 eurot kuus (Robert Schumani stipendium). Tegemist on täiskohaga praktikaga. Praktika algab oktoobris ja kestab viis kuud.
 
"Praktika juures hindasin enim ülesannete varieerumist EP infobüroo sotsiaalmeediakanalite ning kodulehe haldamisest kuni raadiointervjuu andmiseni. Mugav töökeskkond ning abivalmis kollektiiv motiveerisid saavutama häid tulemusi."
Margit Kapak, praktikant 2016-2017
 
Kui tunned, et see praktika huvitab sind, siis kandideeri kindlasti!
 

Karl Suure Euroopa noortekonkursi võitja

Euroopa Parlament ja Aachenis asuv Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutus kuulutas juba 10. korda välja noorteprojektide konkursi. Kokku laekus üle Euroopa 244 taotlust, milledest 5 Eestist.

Eestist esitatud projektid:
1.       Globe
2.       Greener You
3.       Lets break the ice with traditions
4.       Salliv kool
5.       Sinu mõju

Žürii hindas projekti suutlikkust edendada vastastikust mõistmist Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil, toetada ühtse Euroopa identiteedi kujunemist ja integratsiooni, näidata eeskuju Euroopas elavatele noortele ja tuua konkreetseid näiteid ühtse kogukonnana elavatest eurooplastest. Eelistuse said nii erinevate liikmesriikide koostööna kui vabatahtlikkuse alusena valminud projektid.

Vastavalt žürii otsusele valiti Eestist esitatud projektidest võitjaks "Let's break the ice with traditions", mille korraldasid MTÜ Maidla Noored.

Võiduprojekt oli noortevahetuse programm, mis leidis aset Maidlas 10.-19. augustil 2016. aastal. Programmis osales Eestist ja Ungarist kokku 22 noort, fokusseerudes kahe erineva riigi kultuuripärandile, nende sarnasustele ja erinevustele. Kultuuripärand ja vanad traditsioonid ei ole kuigi populaarne noorte seas, mistõttu seati eesmärgiks neid populariseerida ja väärtustada. Projekti käigus panid noored kokku etenduse, mis sisaldas osi nii Eesti kui Ungari folkloorist. Ettekanne toimus Viru Folgil, ühel suuremal Eesti folkfestivalil. Noored õppisid projekti käigus üksteise kultuuri - laule, tantse, jutustusi, traditsioone - tundma. Lisaks õpiti, kuidas töötada efektiivselt meeskonnana, kuidas esineda enesekindlalt, kuidas teha koostööd erineva kultuuritaustaga inimestega ja kuidas õppida üksteistelt.

Projekt esindab Eestit järgmises konkursi etapis, kus valitakse välja 3 parimat üleeuroopalist projekti.

Parim konkursile saadetud projekt saab auhinnaks 7500 eurot, paremuselt teine projekt 5000 eurot ja kolmas 2500 eurot. Auhinnaga kaasneb kõigile kolmele Euroopa tasandi laureaadile kutse külastada Euroopa Parlamenti Brüsselis või Strasbourgis.

28 riigi tasandi võitja esindajad (üks iga projekti kohta) kutsutakse mitmepäevasele külaskäigule Aachenisse, Saksamaal. Seal osaletakse mitmesugustel üritustel, sealhulgas noorteauhinna üleandmise tseremoonial, mil antakse üle mainekas Karl Suure Euroopa noorteauhind.

Lisaks leiavad võiduprojektid laialdast kajastamist ka erinevates meediakanalites. Kõigil rahvusliku vooru võitjatel tekib võimalus kohtuda Saksamaal, Aachenis teiste noortega kõikjalt Euroopast.

Lisainfo: www.charlemagneyouthprize.eu