skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Uudised

Rassismil ja diskrimineerimisel pole meie ühiskonnas kohta, rõhutab Euroopa Parlament uues resolutsioonis. EL peab võtma selge ja otsustava seisukoha rassismi, vägivalla ja ebaõigluse vastu.
Euroopa Parlament nõuab uues resolutsioonis, et konverents algaks võimalikult kiiresti ja võtaks arvesse COVID-19 pandeemia põhjustatud probleeme.
Parlament avaldab kahetsust, et erimeelsused ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete läbirääkimistel on jätkuvalt suured.
ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete arutelul kritiseerisid parlamendiliikmed Londoni läbirääkimispositsiooni.
Euroopa Parlament kuulutab välja taotlusvooru meediaprojektide kaasrahastamiseks.
Sõna saavad EP liikmed Marina Kaljurand, Andrus Ansip, Yana Toom, Sven Mikser ja Urmas Paet.
Päevakorras: ELi eelarve, ELi tuleviku konverents, ELi ja Ühendkuningriigi suhete tulevik,  COVID-19: võitlus väärinfo vastu ja selle mõju sõnavabadusele, vaba liikumise taastamine, piiriüleste ja hooajaliste töötajate kaitse 
Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tutvustas Euroopa Parlamendi täiskogul 750 miljardi euro suurust taastumisfondi ning ELi pikaajalist eelarvekava.