skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
18/04/2018

Euroopa Parlamendi valimised: saadikud andsid toetuse 2019. aasta valimiskuupäevadele

Järgmised Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 23.-26. mail 2019. Parlamendiliikmed andsid kolmapäeval toimunud hääletusel oma toetuse ELi Nõukogu ettepanekule valimiskuupäevade kohta ja kinnitasid 2019. aasta istungite kuupäevad.

Parlamendiliikmed toetasid ELi Nõukogu otsuse ettepanekut Euroopa Parlamendi valimiste kuupäevade kohta häältega: 492 poolt, 14 vastu, 24 erapooletut.

Samuti kolmapäeval toimunud hääletusel kinnitasid parlamendiliikmed 2019. aasta täiskogu istungite kuupäevad.  

 

Edasised sammud 

ELi Nõukogu kinnitab valimiste kuupäevad ootuste kohaselt 2018. aasta juuliks. 

 

Taust 

Euroopa Parlamendi valimisi käsitleva 1976. aasta akti kohaselt peaksid Euroopa Parlamendi valimised toimuma 6.-9. juunil. Samas võib ELi Nõukogu ühehäälselt välja pakkuda uued kuupäevad, olles enne konsulteerinud Euroopa Parlamendiga.

 

Lisainfo 

Vastuvõetud tekst (18.04.2018)

ELi Nõukogu otsuse ettepanek

Menetlusdokumendid

 

Lisainfo:

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu