skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Detsember 2018

Parlament toetas ettepanekuid kraanivee kvaliteedi parandamiseks

Parlament võttis vastu terrorismi käsitleva erikomisjoni soovitused võitluseks radikaliseerumisega, teabevahetuse tõhustamiseks ja terrorismiohvrite toetamiseks.
Kolmapäeval toimunud hääletusel andsid parlamendiliikmed oma heakskiidu ELi ja Jaapani vahelisele kaubanduslepingule.
Avades ELi teemalist debatti Küprose presidendi Nicos Anastasiadesega, avaldas Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani oma kaastunnet eilse terrorirünnaku ohvitele Strasbourgis – Euroopa Parlamendi asukohas.
Päevakorras: 2018. aasta Sahharovi auhinna tseremoonia, ELi järgmise aasta eelarve lõpphääletus, läbipaistvam toiduohutuse tegevuslubade menetlemine, Küprose president Nicos Anastasiades arutab parlamendiliikmetega Euroopa tulevikku, parlament hääletab EL-Jaapani kaubanduskokkulepet
Ted tenders
Hanketeade: Mitmekordne raamleping välispoliitika alaste eksperditeadmiste pakkumiseks