skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
10/12/2018

EP täiskogu uudiskiri, 10.-13. detsember 2018, Strasbourg

(C) European Union 2011 PE-EP

Päevakorras: 2018. aasta Sahharovi auhinna tseremoonia, ELi järgmise aasta eelarve lõpphääletus, läbipaistvam toiduohutuse tegevuslubade menetlemine, Küprose president Nicos Anastasiades arutab parlamendiliikmetega Euroopa tulevikku, parlament hääletab EL-Jaapani kaubanduskokkulepet

2018 aasta Sahharovi auhinna tseremoonia

Kolmapäeval algusega kell 12.00 toimub Euroopa Parlamendi Sahharovi mõttevabaduse auhinna tseremoonia. 2018. aasta auhinna laureaat on Ukraina filmirežissöör Oleg Sentsov.

 

Venemaal vangis viibivat Sentsovi esindavad tseremoonial tema nõbu Natalia Kaplan ja advokaat Dmitri Dinze. Auhinna annab kell 12.00 algaval auhinnatseremoonial üle EP president Antonio Tajani.

Pressikonverents parlamendi presidendiga toimub kell 12.30.

Tseremoonia otseülekanne EP Live ja EbS+ vahendusel.

Auhinna võitja esindajad osalevad ka esmaspäeval kell 19.30-21.00 toimuval EP väliskomisjoni, arengukomisjoni ja inimõiguste allkomisjoni ühisistungil.

 

Sahharovi mõttevabaduse auhinna veebileht  

Sahharovi mõttevabaduse auhinna finalistid

Multimeedia pakett   

 

ELi järgmise aasta eelarve lõpphääletus 

Kolmapäeval hääletab parlament 2019. aasta eelarvet, millega suurendatakse eelarvevahendeid Erasmus+, kliimakaitse, teadusarenduse ja rände haldamise jaoks ning noorte tööpuudusega võitlemiseks. 

Selle ametiaja viimase ELi eelarve läbirääkimistel seisid parlamendiliikmed selle eest et tagada  688,5 miljonit eurot lisavahendeid programmide jaoks, mis aitavad edendada majanduskasvu ja tööhõivet, sh Erasmus+, Noorte tööhõive algatus, Horisont 2020 ja COSME. Täpsemat infot EP ja ELi Nõukogu läbirääkijate vahel saavutatud kokkuleppe kohta leiab 5. detsembri pressiteates.

 

arutelu: teisipäeval, 11. detsembril

hääletus: kolmapäeval, 12. detsembril 

 

Pressiteade ELi Nõukoguga saavutatud kokkuleppe kohta (05.12.2018)

Lisateave eelarvemenetluse kohta

EP eelarvekomisjoni veebileht

Raportöör Daniele Viotti (S&D, IT), section of the EU budget 2019)

Raportöör Paul Rübig (EPP, AT) 

Tasuta foto-, video- ja audiomaterjal 

 

Parlament hääletab EL-Jaapani kaubanduskokkulepet

Kolmapäeval hääletavad parlamendiliikmed ELi ja Jaapani vahel sõlmitavat kaubanduslepet, mis on suurim ELi sõlmitud kaubanduskokkulepe läbi aegade.

 

Kaubanduskokkulepe jõustub 1. veebruaril 2019, kui nii parlament kui ka ELi Nõukogu on selle ratifitseerinud.

Samal päeval hääletavad saadikud ka EL-Jaapani strateegilise partnerluse lepingut, mille eesmärk on edendada koostööd valdkondades nagu energia, haridus, teadusarendus, võitlus kliimamuutuste ja terrorismiga.

 

arutelu: teisipäeval, 11. detsembril

hääletus: kolmapäeval, 12. detsembril

menetlus: nõusolekumenetlus

presskonverents: kolmapäeval 14.30 raportöör Pedro Silva Pereira (S&D, PT), EP kaubanduskomisjoni esimehe Bernd Lange (S&D, DE)ja kaubandusvoliniku Cecilia Malmström’iga

 

Pressiteade hääletuse kohta EP kaubanduskomisjonis (05.11.2018)

Raportöör Pedro Silva Pereira (S&D, PT)

Menetlusdokumendid

EPRS ülevaade: EL-Jaapani kaubanduskokkulepe

Tasuta foto-, video- ja audiomaterjal 

 

Läbipaistvam toiduohutuse tegevuslubade menetlemine  

Vastavalt teisipäeval hääletusele tulevale ettepanekule tuleks Euroopa toiduohutusametil (EFSA) avalikustada menetluse käigus tehtavad riskianalüüsid.

 

Uute eeskirjade eesmärk on tagada, et EFSA riskihinnangutes kasutatavad uuringud oleksid objektiivsed ja sõltumatud.

Ettepanek järgneb glüfosaadi teemal esitatud Euroopa kodanikualgatusele, kus avaldati muret, et pestitsiidide hindamiseks tehtud uuringud ei ole piisavalt sõltumatud ja ei ole avalikkusele kättesaadavad. 

arutelu: esmaspäeval, 10. detsembril

Raporti ettepanek

Pressiteade hääletuse kohta EP keskkonnakomisjonis (27.11.2018)

Raportöör Renate Sommer (EPP, DE)

Menetlusdokumendid

EPRS ülevaade: toiduohutuseeskirjad

 

Parlamendiliikmed võtavad vastu terrorismi käsitleva erikomisjoni soovitused

2017 aasta septembris loodud terrorismi käsitleva erikomisjoni lõppraport koos komisjoni soovitustega tuleb EP täiskogul hääletusele kolmapäeval, 12. detsembril.

Komisjoni koostatud raportis kutsutakse järgmist Euroopa Komisjoni presidenti säilitama julgeolekuliidu voliniku portfell, kutsutakse tõhustama koostööd liikmesriikide vahel ja muutma Europoli tõeliseks infovahetus- ja koostöökeskuseks terrorismivastase võitluse valdkonnas ELis.

arutelu: teisipäeval, 11. detsembril

hääletus: kolmapäeval, 12. detsembril

pressikonverents: kolmapäeval, 12. detsembril kell 15.00

 

EP terrorismi käsitleva erikomisjoni veebileht

Tasuta foto-, video- ja audiomaterjal 

 

Küprose president Nicos Anastasiades arutab parlamendiliikmetega Euroopa tulevikku 

Küprose president Nicos Anastasiades arutab parlamendiliikmete ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga Euroopa tuleviku teemal kolmapäeval kell 10.00.

 

Arutelu Nicos Anastasiades’ega on järjekorras neljateistkümnes ELi riigi- või valitsusjuhtidega EP täiskogul toimuv ELi tuleviku teemaline debatt. 

Järgmisena osaleb EP täiskogul Euroopa tuleviku teemalisel arutelul jaanuari täiskogu istungil Hispaania peaminister Pedro Sánchez.

Pressikonverents EP presidendi Antonio Tajani ja Küprose presidendi Nicos Anastasiades’ega toimub kolmapäeval kell 13.00. 

 

Tasuta foto-, video- ja audiomaterjal

Küprose presidendi veebileht 

 

Arutelu Brexiti teemal pärast Ühendkuningriigi parlamendis toimuvat hääletust 

Pärast  teisipäeval, 11. detsembril Ühendkuningriigi parlamendis toimuvat hääletust. arutavad parlamendiliikmed Kolmapäeval algusega kell 9.00 olukorda seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega EList.  

Arutelu annab saadikutele võimaluse anda oma hinnang Ühendkuningriigi EList väljaastumise protsessile pärast ELi ja Ühendkuningriigi vahelistel läbirääkimistel saavutatud kokkuleppe heakskiitmist 25. novembril Euroopa Ülemkogul.

Selleteemalist resolutsiooni hääletatakse järgmisel täiskogu istungil.

 

Tasuta foto-, video- ja audiomaterjal

 

Humanitaarviisad paremaks rändevoogude haldamiseks 

Parlament hääletab kodanikuvabaduste komisjoni ettepanekut uue ELi humanitaarviisa süsteemi loomiseks, mille eesmärk on vähendada inimkaubitsejate kasutamist varjupaigataotlejate poolt ja surmasid rändeteekonnal. 

ELi kodanikuvabaduste komisjoni koostatud resolutsioonis kutsutakse Euroopa Komisjoni üles esitama 31. märtsiks 2019 uus seadusandlik ettepanek, et luua mehhanism, mille alusel saaksid rahvusvahelist kaitset taotlevad inimesed esitada kolmandates riikides asuvates ELi saatkondades või konsulaatides taotluse viisa saamiseks, mille alusel oleks neil võimalik siseneda vastavasse ELi riiki, selleks et esitada varjupaigataotlus.

 

hääletus: teisipäeval, 11. detsembril

presskonverents: teisipäeval, 11. detsembril kell 15.00  

 

Resolutsiooni ettepanek

Pressiteade hääletuse kohta EP kodanikuvabaduste komisjonis (3.12.2018)

Raportöör Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES)

Menetlusdokumendid

EPRS ülevaade: humanitaarviisade lisandväärtus (October 2018)

Multimeedia pakett

 

Muud päevakorrapunktid

 • Sõjaväeline liikuvus (raportöör Tunne Kelam) arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Haridus digiajastul, (raportöör Yana Toom) arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Mitmeaastane finantsraamistik: teadusarenduse, kaitse-, digitaal- ja transpordiprogrammide hääletused, kolmapäeval ja neljapäeval
 • Lühiajalised viisad, hääletus teisipäeval
 • ELi sotsiaalsüsteemide koordineerimine, hääletus teisipäeval
 • Euroopa tööjõuamet, hääletus teisipäeval
 • Prioriteedid Euroopa Ülemkogu kohtumiseks, arutelu teisipäeval
 • Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine Schengeni alaga, arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Töötajate kaitse kantserogeensete ainete vastu töökohas, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
 • Digiteenuste maksustamine, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • EL-Ukraina assotsieerimislepingu rakendamine, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • ELi eelarve: Tšehhi peaministri võimalik huvide konflikt, arutelu kolmapäeval
 • Välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitikaalane koostöö ELis, arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus kolmapäeval