skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
15/01/2018

EP täiskogu uudiskiri, 15.-18. jaanuar 2018, Strasbourg

Täiskogu päevakorras: Iiri peaminister Leo Varadkar arutab parlamendiliikmetega Euroopa tuleviku teemal, Parlamendiliikmed arutavad ELi tippkohtumise tulemusi ja Brexitit,  Bulgaaria ELi Nõukogu eesistumine: arutelu peaminister Boyko Borissoviga,  Parlamendiliikmed arutavad teisipäeva hommikul peaminister Jüri Ratasega Eesti eesistumise ajal saavutatut,  Puhta energia pakett: hääletus EP seisukoha kinnitamiseks

(C) European Union 2011 PE-EP

Iiri peaminister Leo Varadkar arutab parlamendiliikmetega Euroopa tuleviku teemal

Kolmapäeva hommikul arutab Iirimaa peaminister Leo Varadkar esimesena ELi valitsusjuhtidest Euroopa Parlamendi saadikutega Euroopa tuleviku teemal. 

Euroopa Parlamendi presidendi ja parlamendi esimeeste konverentsi kutsel peab peaminister Varadkar täiskogu istungil kõne. Arutelu Iiri peaministriga on esimene planeeritud selleteemalistest aruteludest ELi valitsusjuhtide ja parlamendiliikmetega.

arutelu: kolmapäeval, 17. jaanuaril

pressikonverents: EP president Antonio Tajani ja Iirimaa peaminister Leo Varadkar teevad protokollisissepääsu juures pressiavalduse kell 12.30

#FutureofEU #Varadkar

Viited:

AV-materjal

 

Parlamendiliikmed arutavad ELi tippkohtumise tulemusi ja Brexitit

Teisipäeva hommikul arutavad parlamendiliikmed Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuskiga 14.-15. detsembril Brüsselis toimunud ELi riigi- ja valitsusjuhtide kohtumise tulemusi. Kohtumisel arutati Brexiti läbirääkimiste, rändepoliitika, kaitsekoostöö ja eurotsooni reformi teemadel.

ELi juhid leppisid kokku, et Brexiti läbirääkimistel on saavutatud “piisavaid edusamme”, et liikuda läbirääkimiste teise etappi, mille käigus arutatakse ka ELi ja Ühendkuningriigi tulevasi suhteid.

Kohtumisel tervitati samuti alalise struktureeritud koostöö alustamist kaitseküsimustes. Ühtlasi  arutati, kuidas tagada, et ELil oleksid piisavad vahendid võimalikele majandusšokkidele reageerimiseks.

arutelu: teisipäeval, 16. jaanuaril

menetlus: arutelu Euroopa Ülemkogu eesistujaga

hashtags #Brexit #EUCO @EU2018BG #MigrationEU #EUdefence

 

Viited:

Euroopa Ülemkogu kohtumise järeldused

AV-materjal

 

Bulgaaria ELi Nõukogu eesistumine: arutelu peaminister Boyko Borissoviga

Bulgaaria peaminister Boyko Borissov tutvustab parlamendiliikmetele  Bulgaaria ELi Nõukogu eesistumise prioriteete kolmapäeval toimuval arutelul.

Bulgaaria eesistumise prioriteetideks on:

 • Euroopa tulevik ja noored
 • Euroopa perspektiiv ja ühendused Lääne-Balkani riikidega
 • julgeolek ja stabiilsus tugevas ja ühendatud Euroopas
 • digitaalmajandus ja tulevikuks vajalikud töö-oskused

Teisipäeval arutavad parlamendiliikmed Eesti peaministri Jüri Ratasega Eesti eesistumise ajal saavutatut.

arutelud: teisipäeval ja kolmapäeval

menetlus: ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused

@EU2018BG #EU2018BG @EU2017EE #EU2017EE

Viited:

AV-materjal: Bulgaaria eesistumine

AV-materjal: Eesti eesistumine

Bulgaaria eesistumise veebileht

Eesti eesistumise veebileht

 

Puhta energia pakett: hääletus EP seisukoha kinnitamiseks

Kolmapäeval hääletavad parlamendiliikmed ettepanekuid, mille alusel tuleks energiatarbimist 2030. aastaks vähendada 40 % võrra võrreldes 2005. aastaga ja surendada taastuvenergia osakaalu 27 protsendilt 35 protsendini.

Arutelu puhta energia paketi teemal toimub esmaspäeval kell 17.00 ja hääletus EP positsiooni kinnitamiseks läbirääkimisteks ELi ministritega toimub kolmapäeval. 

ELi Nõukogu kinnitas oma seisukohad energiatõhususe direktiivi kohta 26. juunil ja taastuvenergia eesmärkide ja energialiidu juhtimise kohta 18. detsembril. Kolm ettepanekut moodustavad Euroopa Komisjoni esitatud puhta energia paketi.

arutelu: esmaspäeval, 15. jaanuaril

hääletus: kolmapäeval, 17. jaanuaril

menetlus: seadusandlik tavamenetlus

pressikonverents: kolmapäeval, 17. jaanuaril kell 14.30

#energyunion

 

Viited:

Menetlusdokumendid: taastuvenergia eesmärgid

Menetlusdokumendid: energialiidu juhtimine

Menetlusdokumendid: energiatõhusus

AV-materjal

 

Venemaa propaganda ELis

Kolmapäeva pärastlõunal arutavad parlamendiliikmed Venemaa propaganda mõju ELi riikides ja väidetavaid Venemaa katseid mõjutada osades ELi riikides desinformatsiooni kaudu valimisi.

Parlamendiliikmed hoiatasid juba 2016. aastal, et Kreml on  suurendanud ELi vastu suunatud propagandat alates Krimmi annekteerimisest ja peab hübriidsõda Donbassis. Vastu võetud resolutsioonis märkisid parlamendiliikmed, et “Venemaa valitsus kasutab väga mitmesuguseid mooduseid ja vahendeid, nagu mõttekodasid [...], mitmekeelseid telekanaleid (nt Russia Today), pseudouudisteagentuure ja -multimeediateenuseid (nt Sputnik) [...], sotsiaalmeediat ja internetitrolle demokraatlike väärtuste ründamiseks, Euroopa lõhestamiseks, riigisisese toetuse kogumiseks ja ELi idapoolsetele naaberriikidele läbikukkunud riikide kuvandi loomiseks.” 

Vastusammuna soovitasid parlamendiliikmed tugevdada ELi strateegilise kommunikatsiooni rakkerühma ja investeerida rohkem vahendeid teadlikkuse tõstmisse ja uuriva ajakirjanduse toetamisse.

arutelu: kolmapäeval, 17. jaanuaril

menetlus: temaatiline arutelu

Viited:

Euroopa Parlamendi 23. novembri 2016. aasta resolutsioon ELi strateegilise kommunikatsiooni kohta vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale

EPRS taustainfo (oktoober 2016)

AV materjal

 

Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontrollikorra tõhustamine

Kolmapäeval hääletavad parlamendiliikmed ELi ekspordikontrollikorra laiendamist küberseiretehnoloogiale, et ära hoida võimalikke inimõigusrikkumisi. 

EL kaasajastab kahesuguse kasutusega toodete ekspordikontrolli korda, et autoritaarsed režiimid ei saaks Euroopa toodete abil oma kodanike järele nuhkida.

Muudatusettepanekute kohaselt lisatakse teatud tüüpi küberseirekaubad toodete nimekirja, mille eksportimiseks tuleb saada riiklike asutuste nõusolek. Nimekirja kuuluvad näiteks seadmed, mille abil saab häkkida arvutitesse, tuvastada interneti kasutajate andmeid ja kuulata pealt telefonikõnesid.

Edasised sammud

Parlamendiliikmed hääletavad EP positsiooni läbirääkimisteks ELi Nõukoguga kahesuguse kasutusega kaupade määruse muudatuste lõpliku sõnastuse osas.

Taust

Kehtiv kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontrollikord toimib alates 2009. aastast. Selle eesmärk on tagada selliste tsiviilotstarbel kasutatavate toodete ekspordikontroll, mida saab kasutada ka relvade valmistamiseks, terrorirünnakute läbiviimiseks ja inimõiguste kahjustamiseks. Selliste toodete hulka kuuluvad kemikaalid, toksiinid, elektroonikaseadmed, laserid ja tarkvara. Araabia kevade ajal esines tõendeid Euroopa tehnoloogia kasutamisest autoritaarsete režiimide poolt.

arutelu: teisipäeval

hääletus kolmapäeval

menetlus: kaasotsustusmenetlus

#HumanRights

Viited:

Pressiteade hääletuse kohta EP kaubanduskomisjonis (23.11.2017)

EPRS taustainfo (juuli 2017)

Euroopa Komisjoni veebileht kahesuguse kasutusega kaupade kohta

Menetlusdokumendid

 

Muud päevakorrapunktid

 • Otsus plastistrateegia kohta, arutelu kolmapäeval
 • Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
 • Abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamine ja täitmine ning rahvusvahelised lapseröövid, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • Noorte tööhõive algatuse elluviimine liikmesriikides, arutelu kolmapäeval hääletus neljapäeval
 • Võitlus naiste ja tütarlaste seksuaalse ärakasutamisega, arutelu kolmapäeval
 • ELi toetus Colombia rahuprotsessile, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • Olukord Iraanis, arutelu teisipäeval
 • Kahe Kontrollkoja liikme ametisse nimetamine, hääletus kolmapäeval
 • Inimõiguste resolutsioonid, arutelu ja hääletus neljapäeval
 • Euroopa kultuuripärandi aasta 2018, arutelu kolmapäeval
 • Naised, sooline võrdõiguslikkus ja kliimaõiglus, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
 • Rahvusvaheline ookeanide majandamine ja ookeanide tulevikku hõlmav kava 2030. aastaks seatud kestliku arengu eesmärkide kontekstis, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
 • Vaikse ookeani lõunaosa piirkondliku kalandusorganisatsiooni (SPRFMO) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
 • Kutsealateenuste direktiivi rakendamine ja kutsealateenuste reform, arutelu ja hääletus neljapäeval
 • ELi makropiirkondlike strateegiate rakendamine, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
 • Marrakechi leping: avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamine nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • Kaubanduse ja kestliku arengu peatükid ELi kaubanduslepingutes, arutelu teisipäeval