skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
17/01/2018

Brexit: parlamendiliikmed avaldasid muret Ühendkuningriigi valitsuse prioriteetide pärast

Parlamendiliikmed märkisid, et Brexiti läbirääkimistel on saavutatud edusamme, aga rõhutasid, et keerulised läbirääkimised on alles ees.

Teisipäeval toimunud arutelul Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga detsembris toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise tulemuste üle hoiatasid parlamendiliikmed Ühendkuningriigi valitsust, et Brexiti üleminekukokkulepe pole iseenesestmõistetav.

Nad kutsusid Ühendkuningriigi valitsust esitama selgel kujul oma visioon riigi soovitavatest tulevastest suhetest ELiga ja vältima selliste asjade tähtsustamist  nagu passi värvus, mida Ühendkuningriigil on alati vaba voli olnud valida. Parlamendiliikmed väljendasid ka veendumust, et igasugune staatus väljaspool ELi ei saa olla sama hea kui ELi liikmelisus.

Osa saadikuid rõhutas, et ELi ja Ühendkuningriigi edasised läbirääkimised on jätkuvalt  keerulised, sest  osapooled soovivad saavutada parimat lahendust oma kodanike jaoks. Parlamendi Brexiti koordinaator Guy Verhofstadt rõhutas, et vaja on garantiisid residentsuse taotluste osas ELi kodanike jaoks, kes soovivad tulevikus Ühendkuningriigis elada. Ühendkuningriigi poolt välja pakutud uus residentsuse staatus ei tohiks jõustuda enne üleminekuaja lõppu, lisas ta.

Teiste teemade puhul tervitasid parlamendiliikmed hiljuti tehtud konkreetseid samme kaitsekoostöö edendamiseks. Lisaks rõhutasid nad vajadust eurotsooni reformide järele ja kutsusid üles täiendama meetmeid rände ja noorte tööhõive valdkonnas.

Videosalvestised sõnavõttudest

Donald Tusk, Euroopa Ülemkogu eesistuja

Jean-Claude Juncker, Euroopa Komisjoni president

Manfred Weber (EPP, DE)

Maria João RODRIGUES (S&D, PT)

Syed KAMALL (ECR, UK)

Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE)

Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL, CY)

Ska KELLER (Greens/EFA, DE)

Rolandas PAKSAS (EFDD, LT)

Marcel de GRAAFF (ENF, NL)

 

Lisainfo

Euroopa Ülemkogu järeldused

EPRS taustainfo Brexiti kohta (jaanuar 2018)

EPRS taustainfo: Brexiti läbirääkimiste teine etapp (detsember 2017)

Brexit: läbirääkimiste käik

Euroopa tulevik: 5 teemat aruteluks

Videomaterjal Euroopa Ülemkogu kohtumise kohta

 

Lisainfo:

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu