skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
Päevakorras: Ursula von der Leyen’i nimetamine Euroopa Komisjoni presidendiks, parlamendiliikmed arutavad humanitaarabi andmist Vahemere piirkonnas, parlament hääletab Eesti ja Rumeenia volinikukandidaate.
Parlamendiliikmed lükkasid tagasi EP õiguskomisjoni ettepaneku alustada läbirääkimisi ELi Nõukoguga autoriõiguse kaitse eeskirjade muutmiseks.
EP Strasbourg, plenary hall.
Neljapäeval parlamendis heaks kiidetud eeskirjade kohaselt peavad viisanõudest vabastatud kolmandate riikide kodanikud esitama enne ELi reisimist elektroonilise reisiloa taotluse.
Kolmapäeval arutasid saadikud Poola peaministri Mateusz Morawiecki ja Euroopa Komisjoni asepresidendi Valdis Dombrovskisega ELi tuleviku teemal.
Täiskogu päevakorras: ELi rändepoliitika: saadikud annavad hinnangu Euroopa Ülemkogu kohtumise tulemustele, Mateusz Morawiecki arutab saadikutega ELi tuleviku teemal, Euroopa Kaitsefondi loomine, viisanõudest vabastatud kolmandate riikide kodanike eelkontrollisüsteem, ELi maanteetranspordi eeskirjade reform, autoriõigused: võimalik hääletus õiguskomisjoni seisukoha muutmiseks.
Fotol Dmitri Rõbakov (vasakul) koos Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani ja koolinoortega Tallinnas Euroopa tuleviku teemalisel väitlusel.
Euroopa Kodaniku auhinna 2018 pälvis ühiskonnaõpetuse ja ajaloo õpetaja Dmitri Rõbakov.

Juuli 2018