skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
02/07/2018

Euroopa Kodaniku auhind: inimeste panuse tunnustamine

Fotol Dmitri Rõbakov (vasakul) koos Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani ja koolinoortega Tallinnas Euroopa tuleviku teemalisel väitlusel.
Fotol Dmitri Rõbakov (vasakul) koos Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani ja koolinoortega Tallinnas Euroopa tuleviku teemalisel väitlusel.

Euroopa Kodaniku auhinna 2018 pälvis ühiskonnaõpetuse ja ajaloo õpetaja Dmitri Rõbakov.

Dmitri Rõbakov on õpetaja kahes vene õppekeelega Eesti koolis: Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis ja Tallinna Juudi Koolis. Dmitri Rõbakov on oma tööd tehes innovaatiline ja alati motiveeritud ning tema panust ja entusiasmi on Eestis märgatud ja tunnustatud mitmetel puhkudel. Näiteks 2015. aastal sai Rõbakov Kodanikupäeva aumärgi ja riikliku konkursi „Eestimaa õpib ja tänab” aasta gümnaasiumiõpetaja finalisti tiitli. 2011. aastal pälvis ta Tallinna aasta õpetaja tiitli. Kuid Dmitri Rõbakovi panus väärib tunnustust ka Euroopa Liidu tasandil. Ta on aastaid tutvustanud Euroopa Liitu ja Euroopa Liidu arenguid nii Eesti vene õppekeelega koolide õpetajatele kui õpilastele, et aidata inimestel paremini tunnetada Eesti võimalusi Euroopa Liidu kontekstis.

Dmitri Rõbakovile antakse auhind üle Euroopa Liidu maja infokeskuses (Laikmaa 15, Tallinn) 6. juulil kell 12. Ajakirjanikud on oodatud. Oma osalemisest palun teada anda Euroopa Parlamendi büroo meiliaadressil: eptallinn@europarl.europa.eu

Euroopa Kodaniku auhinnast

Euroopa Kodaniku auhinna annab Euroopa Parlament välja igal aastal. 

Euroopa Kodaniku auhinna vääriliseks peetakse inimesi, kes edendavad kodanike ja liikmesriikide vahelist paremat vastastikust arusaamist ja integratsiooni. Samuti hinnatakse auhinna jagamisel piiri- või rahvusülesele koostööle kaasaaitamist Euroopa Liidus ning igapäevast tegevust, millega toetatakse ELi põhiõiguste hartas ülestähendatud väärtusi.

Nominentideks võivad olla kodanikud või nendest moodustunud grupid, samuti ühendused või organisatsioonid. Igal EP liikmel on õigus nimetada igal aastal üks kandidaat.

Dmitri Rõbakovi kandidatuuri auhinnale esitas Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet. Auhinna saab sel aastal  kokku 50 isikut ja organisatsiooni.

 

Auhinna saanud üksikisikutele antakse Euroopa Kodaniku medal ning gruppidele mälestusplaat.

Varasematel aastatel on Eestist auhinna pälvinud:

2009.a. Raissa Murumets, kes pälvis auhinna venekeelsete laste integratsiooni edendamise eest Eestis;

2013.a.Urmo Kübar, tänu kelle tegevusele hakkasid ühendused tegema rohkem koostööd ühiste eesmärkide elluviimisel;

2015.a. Katri Raik, kes pälvis auhinna Eesti ühiskonna terviklikkuse suurendamisele keskendumise eest ning Eestis elavate vene rahvusest inimeste Eesti ühiskonda integreerumisele kaasaaitamise eest; 

2016. a David Vseviov, kes pälvis tunnustuse kui Eesti ajaloolane, pedagoog ja arvamusliider, kes on töötanud suure pühendumusega selle nimel, et me mäletaks ja mõtestaks oma ajalugu;

2017.a. Sihtasutus Teeme Ära, viies läbi maailmas ainulaadset koristuskampaania projekti ning tõstes seeläbi inimeste teadlikkust prügiprobleemist.

2018. aasta Euroopa Kodaniku auhinna saajad: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/prizes/et-ecp2018-list-of-laureates.pdf

2018. aasta auhinna ajakava: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/prizes/en-european-citizens-prize-programme-2018.pdf