skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
05/07/2018

Viisanõudest vabastatud kolmandate riikide kodanikud peavad enne ELi reisimist läbima eelkontrolli

Neljapäeval parlamendis heaks kiidetud eeskirjade kohaselt peavad viisanõudest vabastatud kolmandate riikide kodanikud esitama enne ELi reisimist elektroonilise reisiloa taotluse.

EP Strasbourg, plenary hall
EP Strasbourg, plenary hall

Eelkontrollisüsteemi eesmärk on parandada sisejulgeolekut, hoida ära ebaseaduslikku sisserännet, kaitsta rahvatervist ja vähendada viivitusi piiridel. 

ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) hakkab toimima 2021. aastal ja selle kaudu tuleb taotlusi hakata esitama enam kui 60 riigi kodanikel, kes on ELi reisimisel vabastatud viisanõudest. Elektroonilises taotlusvormis tuleb ära märkida isikuandmed (nimi, sünniaeg- ja koht, sugu ja rahvus), reisidokumendi info (kehtivusaeg, riik), kodune aadress ja kontaktinfo ning ELi riik, kuhu reisija saabub. 

Taotluse esitamine maksab seitse eurot ja on tasuta alla 18-aastastele ning üle 70- aastastele reisijatele. Reisiluba kehtib kolm aastat või kuni reisidokumendi aegumiseni. 

Reisija peab  vastama küsimustele  nagu, kas ta on viimase kümne aasta jooksul kantud karistusregistrisse; kas ta on olnud sõjapiirkonnas; kas tema suhtes on rakendatud piirile tagasisaatmise otsust või  territooriumilt lahkumise korraldust. 

Valdav enamus reisilubasid kiidetakse tõenäoliselt heaks peaaegu koheselt. Juhul, kui automatiseeritud kontrolli käigus tuvastatakse, et isik on tagaotsitav, tema reisidokument on varastatud või ta on vastanud mõnele küsimusele kriminaalkaristuse või konfliktipiirkonnas viibimise kohta jaatavalt, vaatab tema  taotluse läbi vastutava liikmesriigi ETIASe riikliku üksuse töötaja. 

Raportöör Kinga Gál (EPP, HU): “ETIAS lubab hinnata, kas ELi viisavabalt reisivate inimeste puhul esineb julgeoleku, ebaseadusliku rände või epideemia leviku oht  enne seda, kui nad saabuvad ELi välispiirile. See süsteem parandab oluliselt ELi kodanike julgeolekut.”

 

Lisainfo 

Vastuvõetud tekst (05.07.2018)

Videosalvestis arutelust (04.07.2018)

Menetlusdokumendid

EPRS taustainfo (oktoober 2017)

EuroparlTV: Uus Euroopa reisisüsteem täiustab piirikontrolli

Tasuta foto-, audio-, ja videomaterjal

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu