skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
05/07/2018

Parlament arutab autoriõiguse kaitse eeskirju septembris

Parlamendiliikmed lükkasid tagasi EP õiguskomisjoni ettepaneku alustada läbirääkimisi ELi Nõukoguga autoriõiguse kaitse eeskirjade muutmiseks.

Parlament lükkas tagasi EP õiguskomisjoni otsuse läbirääkimiste alustamiseks 20. juunil komisjonis vastu võetud seisukoha alusel. Vastavalt EP kodukorrale arutatakse ja hääletatakse nüüd Parlamendi seisukohta läbirääkimisteks ELi Nõukoguga järgmisel täiskogu istungil septembris. Läbirääkimiste alustamist toetas 278 ja vastu oli 318 parlamendiliiget.  

Raportöör Axel Voss (EPP,DE): “Mul on kahju, et parlamendiliikmete enamus ei toetanud õiguskomisjoni seisukohta. Aga see on osa demokraatiast. Pöördume nüüd selle küsimuse juurde tagasi septembris, et luua digitaalajastu jaoks sobilikud autoriõiguse kaitse eeskirjad, mis arvestavad kodanike huve.”

 

Lisainfo 

EPRS taustainfo

Tasuta foto-, audio-, ja videomaterjal

Videosalvestis hääletusest 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu